Kommuneplan
2013-2024

  

Andre bymidter

Andre bymidter består af Gørlev, Høng, Svebølle, Ubby-Jerslev og Havnsø. Bymidtebegrebet refererer til planlovens bestemmelser om detailhandel og ikke nødvendigvis til den visuelle bymidte.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • de afgrænsede bymidter inden for de enkelte byer fastholdes og udvikles som byernes centrum med et alsidigt udbud af serviceforsyning og butikker til betjening af byen
  • Havnsø skal styrke sin position som besøgsmål og opholdsområde blandt turismedestinationens tilbud i området

Retningslinjer

4.2.1 Butikker i byernes butikscentre skal placeres inden for bymidteafgrænsningen. Bymidteafgrænsningen for Høng fremgår at kort 4.2.a, for Svebølle af kort 4.2.b, for Ubby-Jerslev af kort 4.2.c, for Gørlev af kort 4.2.d og for Havnsø af kort 4.2.e.

 

4.2.2 Inden for bymidteafgrænsningerne kan der etableres nye butikker i ny eller omdannet bebyggelse med et omfang på op til de nye rammer, der fremgår af nedenstående tabel.

 

4.2.3 I Høng, Gørlev og Svebølle kan der etableres dagligvarebutikker med en størrelse på op til 3.500 m2 og udvalgsvarebutikker med en størrelse på op til 2.000 m2.

 

4.2.4 I Ubby-Jerslev og Havnsø kan der etableres dagligvarebutikker med en størrelse på op til 1.500 m2 og udvalgsvarebutikker med en størrelse på op til 1.000 m2. Der kan udarbejdes lokalplaner for dagligvarebutikker på op til 2.500 m2, hvis det vurderes at kunne indpasses i hvert enkelt tilfælde.

 

Rammer for nye butikker

Bycenter Maks. butiksstørrelse. dagligvarer Maks. butiksstørrelse udvalgsvarer Ny ramme

Nuværende areal og ny ramme - total

Høng 3.500 m2 2.000 m2 5.400 m2 15.500m2
Gørlev 3.500 m2 2.000 m2 3.500 m2 10.785m2
Svebølle 3.500 m2 2.000 m2 1.300 m2 5.000m2
Ubby-Jerslev 1.500 m2 1.000 m2 3.000 m2 4.700m2
Havnsø 1.500 m2 1.000 m2 1.500 m2 2.500m2

 

4.2.5 Der skal sikres god tilgængelighed for alle trafikanter og et nødvendigt omfang af parkeringspladser for både biler og cykler.

 

 

 Kort 4.2.a Detailhandelafgrænsning Høng

 

Kort 4.2.b Detailhandelsafgrænsning Svebølle

 

 Kort 4.2.c Detailhandelsafgrænsning Ubby-Jerslev

 

 Kort 4.2.d Detailhandelsafgrænsning Gørlev

 

Kort 4.2.e Detailhandelsafgrænsning Havnsø

 

 

Sidst opdateret 27/05-2013

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

Links og dokumenter

> Detailhandelsanalyse

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies