Kommuneplan
2013-2024

  

Kalundborg by

Kordilgade

Kalundborg Kommune vil fortsat satse på Kalundborg by som kommunens vigtigste detailhandelsby. Der skal skabes mulighed for udvikling af handelslivet og de øvrige tilbud, så der også fremover skabes en attraktiv bymidte.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • styrke Kalundborgs betydning som detailhandelscentrum i konkurrence med andre større centre
  • Kalundborg by skal fastholdes og videreudvikles som en attraktiv bymidte med et varieret handelsliv, spændende butikker, caféer, restauranter og øvrige attraktioner

Dette skal ske ved fastholdelse af Kordilgade som byens primære handelsstrøg i sammenhæng med Højbyen og forbindelsen til havnen gennem Vænget og Skibbrogade samt en udvikling af området omkring Elmegade.

Retningslinjer

4.1.1 Butikker i midtbyen skal placeres inden for bymidteafgrænsningen, der er opdelt i delområderne I, II, III og IV som det fremgår af kort 4.1.a.

 

4.1.2 Inden for delområde I, der omfatter Kordilgade og Vænget, kan der etableres mindre dagligvare- og udvalgsvarebutikker.

 

4.1.3 Inden for delområde II, der omfatter Bredgade og den vestlige del af Elmegade, kan der etableres større dagligvare- og udvalgsvarebutikker.

 

4.1.4 Inden for delområde III, der udgør den østlige del af Elmegade, kan der etableres større udvalgsvarebutikker. 

 

4.1.5 Delområde IV, der omfatter Højbyen, Skibbrogade og Sct. Jørgensbjerg, indeholder alternative placeringsmuligheder for specialiserede butikker.

 

4.1.6 Der kan etableres nye dagligvarebutikker i ny eller omdannet bebyggelse med en samlet ramme for nybyggeri på op til 4.700 m2 butiksareal. Den samlede maksimale ramme for dagligvarebutikker udgør 29.700m2.

 

4.1.7 Der kan etableres nye udvalgsvarebutikker i ny eller omdannet bebyggelse med en samlet ramme for nybyggeri på op til 16.900 m2 butiksareal. Den samlede maksimale ramme for udvalgsvarebutikker udgør 36.200m2.

 

4.1.8 Der kan etableres dagligvarebutikker med en størrelse på op til 3.500 m2.

 

4.1.9 Der kan etableres udvalgsvarebutikker med en størrelse på op til 2.000 m2.

 

4.1.10 Inden for detailhandelsafgrænsningen skal der i bygningernes stueetage gives prioritet for etablering af butikker.

 

4.1.11 Der skal sikres god tilgængelighed for alle trafikanter og et nødvendigt omfang af parkeringspladser for både biler og cykler. 

 

 Kort 4.1.a Detailhandelsafgrænsning Kalundborg By

 

 

Sidst opdateret 04/04-2014

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

Links og dokumenter

> Detailhandelsanalyse

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies