Kommuneplan
2013-2024

  

Pladskrævende varegrupper

Tømmerhandel

Der gives mulighed for at etablere butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper, i byerne Kalundborg, Svebølle, Høng og Gørlev. Butikkerne omfatter biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler. Møbelbutikker kan dog kun etableres inden for disse arealer, hvis de ikke kan indpasses i Kalundborg bymidte eller i de udpegede bycentre.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • der gives mulighed for at placere butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper, i udvalgte erhvervsområder ved flere af kommunens overordnede veje

Retningslinjer

4.4.1 Der kan placeres butikker med særligt pladskrævende varegrupper i udvalgte erhvervsområder ved kommunens overordnede veje i byerne Kalundborg, Svebølle, Høng og Gørlev. For Kalundborg fremgår placeringen af kort 4.4.a, for Høng af kort 4.4.b, for Svebølle af kort 4.4.c og for Gørlev af kort 4.4.d.


4.4.2 Inden for områderne til butikker med særligt pladskrævende varegrupper kan der etableres butikker med en størrelse på op til 5.000 m2.

 

4.4.3 I butikker, der forhandler tømmer og byggematerialer kan der etableres et særligt afsnit med et butiksareal på op til 2.000 m2 med varer der ikke er særlig pladskrævende, men som anvendes i forbindelse med tømmer og byggematerialer. 

 

4.4.4 I Kalundborg kan der etableres butikker til særligt pladskrævende varegrupper med et samlet areal på 37.400 m2 bruttoetageareal fordelt med 4.900 m2 i området ved Hovvejen/Slagelsevej; 17.500 m2 i Rendsborgparken; 10.000 m2 i området i forlængelse af Stejlhøj ved Holbækvej/Hovvejen og 5.000 m2 ved Sdr. Havnevej.

 

4.4.5 I Svebølle kan der etableres butikker til særligt pladskrævende varegrupper med et samlet areal på 2.600 m2 bruttoetageareal.


4.4.6 I Høng kan der etableres butikker til særligt pladskrævende varegrupper med et samlet areal på op til 5.000 m2 bruttoetageareal.

 

4.4.7 I Gørlev kan der etableres butikker til særligt pladskrævende varegrupper med et samlet areal på op til 5.000 m2 bruttoetageareal.
 

4.4.8 Butikker, der opføres mod kommunens overordnede veje, skal opføres med høj arkitektonisk facadekarakter.

 

4.4.9 Der skal sikres god tilgængelighed for alle trafikanter og et nødvendigt omfang af parkeringspladser.

 

Kort 4.4.a Særligt pladskrævende varegrupper i Kalundborg

 

Kort 4.4.b Særligt pladskrævende varegrupper i Høng

 

Kort 4.4.c Særligt pladskrævende varegrupper i Svebølle

 

Kort 4.4.d Særligt pladskrævende varegrupper i Gørlev

 

Sidst opdateret 27/01-2014

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

Links og dokumenter

> Detailhandelsanalyse

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies