Kommuneplan
2013-2024

  

Miljøvurdering

Kommuneplanen formulerer mål og retningslinjer for planlægning af detailhandlen. I Kommuneplanforslaget er der alene ændringer i detailhandelsplanlægningen vedr. butikker til særligt pladskrævende varegrupper. Kalundborg Kommune ønsker at omfordele rammer for butikker til særligt pladskrævende varegrupper iht. planlovens intentioner om at fremme et varieret butiksudbud samt at fremme en samfundsmæssigt bæredygtig detailhandelsstruktur, hvor transportafstandene i forbindelse med indkøb er begrænsede.

 

Det er Kommunalbestyrelsens mål, at der gives mulighed for at placere butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper, i udvalgte erhvervsområder ved flere af kommunens overordnede veje. Med det gældende plangrundlag er der mulighed for at placere butikker, der forhandler pladskrævende varegrupper i byerne Kalundborg, Svebølle og Høng.

 

I kommuneplanforslaget planlægges for, at der i Gørlev kan etableres butikker til pladskrævende varegrupper med et samlet areal på op til 5.000 m2 bruttoetageareal inden for planlagt nyt erhvervsområde i Gørlev syd. Der er tale om en omfordeling, idet der tilsvarende er reduceret 5.000 m2 i området ved Hovvejen/Slagelsevej i Kalundborg.

 

Eksisterende forhold

Der kan placeres butikker med pladskrævende varegrupper i udvalgte erhvervsområder ved kommunens overordnede veje i byerne Kalundborg, Svebølle og Høng. jf. kort 4.4.e
 

Kort 4.4.e. Med lys lilla er vist områder udlagt til butikker med særligt pladskrævende varegrupper i Kommuneplan 2009

 

Kalundborg by er velforsynet med butikker til særligt pladskrævende varegrupper herunder tømmerhandler, byggemarkeder, møbelbutikker, bilforhandlere osv. Høng har ganske få butikker med særligt pladskrævende varegrupper, hvilket formentligt skyldes hård konkurrence fra Slagelse. Svebølle har ikke ingen butikker med særligt pladskrævende varegrupper.

 

Miljøpåvirkning

Ændringen af detailhandelsrammen for butikker til særligt pladskrævende varegrupper er i overensstemmelse med planlovens intentioner og kommunens fremsatte mål. Der er tale om en omfordeling af rammen på 5.000 m2 fra Kalundborg til Gørlev. Det væsentligste miljøparameter er transportarbejde.

 

Gørlev by har større opland, der indbefatter flere store sommerhusområder langs kysten. Omfordelingen betyder at der kan etableres butikker til særligt pladskrævende varegrupper med et samlet areal på op til 5.000 m2 bruttoetageareal inden for planlagt nyt erhvervsområde i Gørlev syd. Dette vil fremme et varieret butiksudbud samt fremme en samfundsmæssigt bæredygtig detailhandelsstruktur, hvor transportafstandene i forbindelse med indkøb er begrænsede.
 

Kort 4.4.f. Med lys lilla er vist områder udlagt til butikker med særligt pladskrævende varegrupper i Forslag til Kommuneplan 2013. Bemærk udlæg i Gørlev syd.

 

0-alternativ og evt. alternative placeringer

0-alternativet er, at der ikke sker en omfordeling af rammen for pladskrævende varegrupper og der således kun er mulighed for placering af butikker med særligt pladskrævende varegrupper i Kalundborg, Høng og Svebølle. 0-alternativet vil betyde, at der vil være større afstande mellem butikker til særligt pladskrævende varegrupper i Kalundborg Kommune og dermed større transportarbejde for kundetrafik.

 

Alternative placeringer afhænger af erhvervsudlæggets placering. Der henvises til afsnit om erhvervsudlæg i Gørlev syd. Der vil ikke være den store forskel på transportafstande set i forhold til de forskellige alternativer.
 

 Se hele miljøvurderingen af Kalundborg Kommuneplan:

Indledning Rammer og retningslinjer
Ikke teknisk resumé Erhverv
Baggrund Detailhandel
  Solcelle- og solfangeranlæg
  Stier
Sidst opdateret 04/05-2015

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies