Kommuneplan
2013-2024

  

Kultur og fritid

I kommunal sammenhæng rækker kulturbegrebet fra idræts- og anden fritidsaktivitet og foreningsliv til oplevelsesmuligheder i hele kommunen. Mulighederne for et rigt og varieret kulturliv er af afgørende betydning for kommunens kvalitet som et godt sted at bo og leve.  

Adgang til attraktive og varierede kultur- og fritidstilbud – fra kunstudstillinger til juniorfodbold – skaber glæde og overskud og indgår i de fleste menneskers opfattelse af "det gode liv". Idræt og anden fritidsaktivitet fremmer sundheden og medvirker ofte til øgede og nye kompetencer hos deltagerne.

 

Medvirken i foreningslivets fællesskab styrker følelsen af 'at høre til' og giver adgang til sociale netværk, fremmer det psykiske velbefindende og forebygger isolation og ensomhed. Læs Kommuneplanens afsnit om det tværgående tema om sundhed. 

 

Samtidig understøtter og udvikler kultur- og fritidsområdet den sociale sammenhængskraft, hvor forskellige mennesker mødes om fælles interesser og aktiviteter på tværs af alder, uddannelse, erhverv mv. En professionel kulturformidling skaber kreative og innovative børn og unge med kompetencer til vidensamfundets udfordringer. En kulturel rygsæk giver børn og unge livskvalitet og begejstring. De får selvtillid og selvværd, og er ikke blot tilskuere til begivenheder, men aktører i eget liv.

 

Et levende og bredt kulturudbud i Kalundborg og andre større byer har også stor betydning for hele lokalområdets funktion og sociale sammenhængskraft. I landsbyer og landdistrikterne kan de sociale netværk og et velfungerende, lokalt kultur- og foreningsliv være den afgørende forskel mellem udvikling og afvikling. Læs Kommuneplanens afsnit om landdistrikter og social kapital. 

 

Kultur- og fritidsfaciliteter og oplevelser indgår naturligt i kommunens erhvervs- og udviklingspolitik både i forhold til tiltrækning af nye virksomheder/arbejdspladser og til en øget bosætning.

 

Righoldige og synlige kultur- og fritidstilbud er således af stor betydning for at gøre Kalundborg-egnen til et stadig mere attraktivt sted at bo og arbejde samt at besøge og holde ferie i.
 

Hvis kultur er svaret, hvad er så spørgsmålet?

Kalundborg Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2013-2020 forsøger med visionen ”Innovér eller dø! Kalundborg Kommune år 2020” at svare på dette.

 

Sidst opdateret 07/04-2014

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies