Kommuneplan
2013-2024

  

Foreningslivet

En mangfoldighed af foreninger for idræt, kultur og lokalsamfund skal fortsat samle borgerne på lokale forsamlingssteder i hele den nye kommune.

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål at:

  • sikre alle borgere rammer og muligheder for et aktivt, varieret og udviklende forenings- og fritidsliv. Især børn og unge skal have mulighed for at engagere sig og tage del i fritids- og kulturlivet
  • stimulere foreningskulturen og medvirke til gode vækstvilkår for ildsjæle, der kan samle andre om et godt initiativ
  • sikre målrettet støtte til, at foreningslivet fremmer integrationen af handicappede
  • sikre, at der udvikles nye faciliteter i samarbejde med foreninger og eksterne aktører på området i forhold til nye brugerbehov og samarbejdsmuligheder med eksterne aktører
  • sikre, at økonomisk vanskeligt stillede hjem modtager særlig hjælp, så de får bedre mulighed for at deltage i foreningslivet

Kalundborg Kommune har i 2012 lavet en folkeoplysningspolitik, der gælder til og med 2017. Der laves hvert andet år, i dialog med borgere og foreninger, nogle indsatsområder, og frem til og med 2013 gælder følgende indsatsområder:

  • Faciliteter
  • Foreningsudvikling
  • Voksenundervisning (aftenskoler)

Redegørelse

Grundlaget for arbejdet med børn og unge i idræts– og fritidslivet i Kalundborg kommune er, at der skal samarbejdes på tværs. Det er vigtigt, at institutioner og foreningsliv ikke kæmper indbyrdes om børnenes og de unges gunst. Tværtimod er det vigtigt at samarbejde om at bruge ressourcerne så hensigtsmæssigt, at tilbuddene til denne målgruppe bliver så mangfoldige og af så høj kvalitet, at børn og unge motiveres til, og bibeholder interessen for og glæden ved fysisk aktivitet. Læs Kommuneplanens afsnit om det tværgående tema sundhed. 

 

Alle skal fra små vænnes til at være medansvarlige for de tilbud, der er, og lære at tage et ansvar for den videre udvikling af idræts- og fritidslivet.

 

I forbindelse med ændringer og udviklingsprojekter inden for kultur- og fritidsområdet, der vedrører børn og unge, er det vigtigt, at der tages udgangspunkt i nærmiljøet, og at børnene og de unge sikres medindflydelse. Det er væsentligt at fremhæve at der er sket en stor ændring indenfor de sidste år i forhold til især de voksnes idræts- og motionsvaner, idet mange voksne primært er fysisk aktive i nærliggende skov/natur/parkområde. Dette bør der tages højde for i forbindelse med den fremtidige planlægning indenfor idrætsområdet, og andre kommunale afdelinger, der har indflydelse på etablering og udnyttelse af grønne områder. 

I mange familier er tiden knap, fordi begge forældre er udearbejdende, og det er derfor nødvendigt, at foreningerne er fleksible og omstillingsparate, og er i kontakt med de ændringer, der sker i samfundet i øvrigt. De ældre bliver i årene fremover en større og større gruppe og vil bestå af mennesker, der er meget bevidste om behov, muligheder og rettigheder.

 

Det er vigtigt at gøre brug af de mange gode kræfter og den viden og erfaring, der findes blandt de ældre – også i foreningslivet. 

 

I foreningslivet er mange mennesker engageret på frivilligt grundlag, ofte ulønnet, i at skabe rammer og indhold for, at børn, unge, voksne og ældre kan få et aktivt fritidsliv. Det er vigtigt, at kommunen stimulerer dette arbejde og understøtter gode vækstvilkår for ildsjælene i foreningskulturen.
 

Sidst opdateret 24/05-2013

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies