Kommuneplan
2013-2024

  

Indsatsområder

En kommende, sammenhængende kultur- og fritidspolitik skal opfange, afspejle og prioritere kommunens overordnede fokusområder og medvirke til konkretisering og udmøntning heraf.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål, at kultur- og fritidspolitikken skal: 

 • sætte retning og prioritere
 • stimulere, støtte og udvikle
 • sikre synlighed og formidling
 • styrke kvalitet i rammer og indhold
 • skabe særligt fokus på børn og unge

Kultur- og fritidspolitikken skal også:

 • medvirke til at gøre kommunens borgere til aktive medspillere for virksomheder og kommune
 • skabe sammenhæng og fremme netværk, partnerskaber og samarbejde
 • tiltrække borgere, iværksættere og kunstnere
 • udstikke rammer og retning for
  • frivillig aktivitet
  • kreativ udfoldelse
  • kulturelle oplevelser
  • æstetiske aktiviteter
 • medvirke til at skabe de bedste vilkår for
  • dannelse
  • æstetik
  • det hele menneske
 • stimulere og styrke grundlaget for et tæt samarbejde med erhvervslivet
 • sikre et bredt spektrum af kreative og musiske læremuligheder
 • stimulere kunstnerisk virksomhed på højt professionelt niveau.

 Her kan du læse hele Kultur- og Fritidspolitikken.

Redegørelse

Kultur- og fritidsområdet omfatter folkeoplysningsområdet med næsten 300 godkendte foreninger. Det omfatter også museer, biblioteker, naturformidling, børnekultur, teater, kunstudstillinger, musikarrangementer og tilskud til en række foreninger, ildsjæle, samlingssteder og arrangementer – spredt i hele kommunen. Hertil kommer også idrætsanlæg, såsom haller, fodboldbaner, golfbane, marina m.v. Læs kommuneplanens afsnit om rekreativ struktur.

 

Kultur- og fritidslivet spiller en stor rolle i bestræbelserne på at skabe fælles identitet og profilere Kalundborg kommune i forhold til borgere, turister og potentielle bosættere.

 

De kommende års udfordringer på området vil have øget fokus på kvalitet og på tværfagligt samarbejde med andre, hvorigennem der kan skabes merværdi og videreudvikling af kultur- og fritidslivet i kommunen. I forbindelse med oprettelsen af udviklingspuljen under den nye kommunale Folkeoplysningspolitik vil der fremadrettet være et øget fokus på de selvorganiserede grupper, som udgør en høj andel af borgerne, men som ikke tidligere er blevet tilgodeset i nævneværdig grad i forhold til faciliteter mm.
 

 

Kultur- og Fritidspolitikken lægger vægt på at fremme viden, oplevelser, udvikling og vækst. Den har et særligt fokus på børn og unge, og dermed på den kulturelle fødekæde, som sikrer rammer og råstof til børnenes og de unges kultur- og fritidsliv.


Kultur- og Fritidspolitikken har fem indsatsområder:

 1. Den kulturelle fødekæde. Kalundborg - her skabes det gode børneliv
 2. Bevægelse og livskvalitet. Sund livsstil er god stil!
 3. Frivillighed. Det skal være let at være frivillig
 4. Synlighed og identitet. En ny fortælling om Kalundborg kommune
 5. Partnerskaber og inklusion. Partnerskaber skal skabe merværdi 
Sidst opdateret 27/05-2013

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies