Kommuneplan
2013-2024

  

Kulturinstitutioner 

 

Kalundborg kommunes 'kulturinstitutioner' omfatter såvel bibliotekerne, musisk skole og museer som teater- og musiklivet, idrætsanlæg og fritids-faciliteter, naturformidling samt en række andre kultur- og fritidsfaciliteter. Hertil kommer en række ikke-kommunale aktører på området såsom forsamlingshuse, spillesteder m.v.

Mål 

Det er Kommunalbestyrelsens mål at: 

  • Kalundborgs biblioteker videreudvikles som videns- og formidlingscenter, der stiller information, viden og kulturelle oplevelser af god kvalitet til rådighed for borgerne
  • at alle borgere, med særligt fokus på børn og unge, får mulighed for at få oplevelser eller selv udfolde sig kreativt inden for det musiske område bl.a. på Musisk Skole Kalundborg, men også andre steder i kommunen
  • at Kalundborgs idrætsanlæg med idrætshaller og idrætsanlæg spredt ud over kommunen stilles til rådighed for det frivillige foreningsliv og til arrangementer, der giver borgerne gode oplevelser
  • naturvejledningen og formidlingen af kommunens natur- og kulturhistoriske værdier styrkes og udvikles i en mangfoldighed af metoder, der tilgodeser forskellige målgrupper
  • at selvejende institutioner og andre aktører inden for kultur- og fritidsområdet understøttes som en del af kommunen kultur- og fritidsliv

Redegørelse

Bibliotekerne fremmer oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger og andet egnet materiale vederlagsfrit til rådighed for børn og voksne. Bibliotekerne skal ligeledes formidle kommunal og statslig information om samfundsforhold i øvrigt. Bibliotekernes arbejde sigter imod at give den enkelte borger mulighed for selvstændig meningsdannelse, almen og faglig orientering og kundskabstilegnelse, personlig udvikling og kunstnerisk og menneskelig oplevelse.

 

Børnebiblioteket spiller en central rolle i forhold til den lokale børne- og ungekultur, og fremtidens biblioteksbetjening skal målrettet bidrage til udvikling af børns egen kultur, dannelse og identitet. Børnebiblioteket vil have to fokusområder, der begge inddrager leg og socialt sammenspil: Dels læring, både formel og uformel, dels børnekulturkonsulentens kulturtilbud og kulturpakker, hvor børn møder og inddrages i kunsten og kulturen.
 

Musiske oplevelser og udfoldelser er nogle af tilværelsens ingredienser, der er med til at skabe værdier, identitet, personlig udvikling, livskvalitet og sociale relationer, uanset alder og social/kulturel baggrund. Derfor er et af Musisk Skoles indsatser, at levere og tilbyde musik FOR, MED og AF børn og takket være en kommune som bakker sine musikglade borgere op, kan Musisk Skole Kalundborg, gennem et helt barne- og ungdomsliv tilbyde alle børn og unge i kommunen værdifulde kulturelle oplevelser med leg og læring af højeste kvalitet. Musikudfoldelse er en gave for livet – et unikt og fantastisk løft med glæde, begejstring og livsmod.

 

En særlig indsats kan være nødvendig i forhold til foreningsløse eller grupper af borgere med særlige behov, der ikke i forvejen benytter kommunens musiske tilbud.

 

Idrætsanlæggene i Kalundborg kommune skal være med til at sikre alle borgere rammer og muligheder for et aktivt, varieret og udviklende fritidsliv. Der er idrætsanlæg i alle dele af kommunen, så borgerne har mulighed for at dyrke de mest almindelige idrætsaktiviteter tæt på bopælen, idet især børn og unge skal have mulighed for at engagere sig og tage del i fritids- og kulturlivet. Samtidig er nye rekreative satsninger som bevægelseslegepladser og eksempelvis anderledes anlæg som ”bevægelseshuset” på Herredsåsen med til at gøre det nemt og sjovt at udfolde sig på en utraditionel måde, og som en naturlig del af hverdagen.

 

Museet, de lokalhistoriske arkiver og foreninger og naturformidling er i deres virke identitetsskabende og gør borgerne klogere på omverden og på fortiden. Det giver den enkelte nogle kompetencer, som er væsentlige i forhold til at skabe fællesskab blandt borgerne i kommunen.

 

På kultur- og fritidsområdet er der en bred vifte af tilbud og faciliteter, der drives af lokale ildsjæle. Disse aktiviteter er et godt supplement til kommunalt organiserede aktiviteter og faciliteter. Det er vigtigt for det samlede billede af aktiviteterne på kultur- og fritidsområdet i Kalundborg kommune, at andre aktører understøttes som en del af kommunens kultur- og fritidsliv.

Sidst opdateret 19/02-2014

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies