Kommuneplan
2013-2024

  

Udfordringer

Kultur- og fritidsområdets spiller tæt sammen med andre kommunale sektorområder – og har bl.a. væsentlig betydning for folkesundheden. Med øget fokus på forebyggelse og sundhedsfremme udgør kultur- og fritidslivet rammen for en styrket indsats. Samtidig skal der udvikles nye samarbejds-former og tiltag – for at nå brede målgrupper. 

Kommunens kultur- og fritidsliv er båret af aktiviteterne i de frivillige foreninger, og kommunen opfordrer ildsjæle mv. til foreningsdannelse som den administrative ramme for aktiviteter.

 

De senere års vækst i motion og bevægelse er i stort omfang sket uden for det traditionelle foreningsbaserede idrætsliv, i den kommercielle sektor (fx fitnesscentre) og som individuel og uorganiseret motion (fx løb, cykling, skating, rulleskøjter, streetbasket). ), og her det vigtigt at kommunen motiverer ved at sikre faciliteter til dette og til at stimulere fællesskaberne rundt om udfoldelsen.

 

I lyset af Kalundborgs Kommunes tværgående indsatsområde sundhed skal indsatsområdet  'fysisk aktivitet' skabe gode motionsvaner samt forebygge overvægt og udvikling af livsstilssygdomme, som truer såvel folkesundheden som samfundsøkonomien. Blandt Forebyggelseskommissionens anbefalinger indgår bl.a., at en større del af den statslige og kommunale støtte til den foreningsbaserede idræt målrettes sundhedsfremmende aktiviteter, idet der samtidig tages hensyn til at fastholde frivillig deltagelse mv. i foreningslivet. 

 

Samtidig kan tilskudssystemet til de foreningsbårne aktiviteter være en hæmsko for muligheden for, at foreningerne kan opfange og omsætte ændringer i unges og voksnes idrætsmønstre til nye aktiviteter fx på tværs af alder og foreninger og ikke mindst inddrage borgere uden for foreningslivet i fysisk aktivitet.

 

Der vil derfor være god mening i at supplere det eksisterende idræts- og fritidsliv med nye organiseringsformer og tiltag, gennem helhedsorienterede samarbejder på tværs af eksisterende grænser. Især i de mindre lokalsamfund – hvor der kan være langt til etablerede fritidstilbud – udgør skolerne ofte den fysiske ramme om foreningsliv og aktiviteter. Nogle steder arbejder kommuner, skoler og lokale foreninger sammen om at udvikle nye fælles aktiviteter og rammer til gavn for skolen, SFO og lokalsamfundet.

Sidst opdateret 27/05-2013

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies