Kommuneplan
2013-2024

  

Service

Bil fra hjemmeplejen

De store offentlige serviceområder omfatter børn og unge, ældre, borgere med særlige behov og sundhed. Borgernes ønsker om service af høj kvalitet skal imødekommes inden for en ramme, der sættes af lovgivning og kommunens økonomiske råderum.  

Kommunen har som en grundlæggende målsætning, at så mange som muligt af kommunens borgere har så god adgang til de offentlige serviceydelser, som det er muligt: Alle kommunens borgere skal have adgang til offentlige serviceydelser af høj kvalitet! Samtidig er det Kommunalbestyrelsens opgave at tage stilling til de mange krav og ønsker fra både borgere og øvrige myndigheder.


Det er de store borgerrettede serviceområder, der for alvor fylder i Kommunens budgetter, og der er derfor konstant behov for en prioritering af kommunens serviceudbud. At det er en vanskelig opgave understreges desuden af, at nogle af serviceområderne er underlagt statslig styring, og kommunens råderum er derfor ofte begrænset til ansvaret for udførelsen af serviceydelser.


Kommunen er forpligtet (og forpligter sig selv) til at levere service – af høj kvalitet – uanset hvem der er leverandøren. Det betyder, at kommunen i de tilfælde, hvor det er kvalitetsmæssigt forsvarligt og økonomisk fornuftigt, vil lade serviceydelser udføres af private.

 

De offentlige serviceydelser, som kommunen har ansvar for og indflydelse på er:

  • småbørn
  • skoler
  • ældre
  • borgere med særlige behov
  • sundhed

Kommunens specifikke målsætninger for de enkelte serviceområder er beskrevet i de underliggende og i de efterfølgende afsnit. De overordnede målsætninger er beskrevet i Hovedpolitikken for Bo og leve.
 

Indsatsområder 

Det er en udfordring at tilpasse kapaciteter for pleje- og ældreboliger til udviklingen i ældres ønsker og behov; især behovet for boliger til borgere med psykiske funktionsnedsættelser – herunder demens – i forhold til behovet for boliger til borgere med fysiske funktionsnedsættelser. Samtidig er der et stort behov for botilbud til andre områder, bl.a. inden for socialpsykiatrien og specialområdet, der vil kunne indgå i en samlet vurdering af boligbehovet. 

 

Behovet for kvalificeret arbejdskraft inden for de borgerrettede serviceområder vil blive større,  fordi mange af de nuværende ansatte trækker sig tilbage på grund af alder. Det vil kræve mange forskellige tiltag, hvor forskellige politik- og sektorområder med fordel kan sammentænkes. Det gælder fx uddannelses-, beskæftigelses-, social- og sundhedsområdet. 

 

Antallet af børn, der henvises til særlige undervisningstilbud, har været stigende gennem mange år; Det udgør en væsentligt økonomisk og pædagogisk udfordring for den enkelte skole – og for Kalundborg Kommune.   
 

 

 

Sidst opdateret 11/04-2013

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

Informationer på kort

> Kommunens digitale kortside

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies