Kommuneplan
2013-2024

  

Færgedrift

Færgerne i Kalundborg kommune er vigtige lokalt for kommunens småøer og nationalt som forbindelsesled over Kattegat.

I Kalundborg kommune har færgerne betydning for den samlede transportforsyning. Overfarten Kalundborg-Århus har stor betydning for transporten af gods mellem Øst- og Vestdanmark, og som aflastning for Storebæltforbindelsen. For småøerne Sejerø og Nekselø betyder færgerne alt for opretholdelsen af de eksisterende øsamfund. 

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • sikre en færgedrift, der gør det muligt at opretholde helårsbeboelse på Sejerø og Nekselø
  • at sikre en færgedrift, der gør det muligt at opretholde og udvikle erhverv på Sejerø
  • understøtte en fortsat udvikling af Kalundborg Havns potentiale 

Redegørelse

Færgedriften 

I Kalundborg kommune er der færgeforbindelse fra Kalundborg Havn til henholdsvis Samsø og Aarhus. Fra Havnsø er der færgeforbindelse til Nekselø og Sejerø.

 

Sejerøbugtens Færger, der driver de to færgeruter fra Havnsø til henholdsvis Nekselø (sejltid ca. 20 minutter) og Sejerø (sejltid ca. 1 time), ejes af Kalundborg Kommune.  

 

Herudover betjenes kommunen af Kattegatruten A/S mellem Kalundborg og Aarhus (sejltid ca. 2 timer og 55 minutter) og af færgeselskabet Færgen mellem Kalundborg og Kolby Kaas (sejltid ca. 1 time og 50 minutter).

 

En forbedring og udvikling af færgedriften er en løbende opgave. Der arbejdes p.t. på at få bygget en ny Nekselø-færge samt ombygget færgelejerne i Havnsø og Nekselø, så de tilpasses den nye færge.

 

Færgernes betydning for småøerne

Et godt og stabilt serviceniveau på færgerne til de danske småøer er altafgørende for øernes overlevelse som helårssamfund – det gælder også for Sejerø og Nekselø. Stigende priser på olie, lønninger, reparationer mv. har i de senere år udfordret færgernes økonomi. Ved at sænke farten, nedsætte antallet af afgange og hæve billetpriserne kan færgeselskaberne forbedre økonomien, men disse tiltag er samtidig med til at sætte fart i en negativ spiral, der betyder, at færre turister benytter færgerne, og flere fastboende vælger at flytte væk fra øerne.

 

Færgerne spiller en central rolle for udviklingen af øturismen. Kalundborg Kommune og Kalundborg Turistråd arbejder for at udvikle nye koncepter og aktiviteter, der skal tiltrække flere turister til Sejerø og Nekselø. Især endags turister besøger Sejerø og Nekselø i stor stil, og det understreger vigtigheden af en effektiv færgedrift.

 

Øerne rummer vigtige kulturværdier, der ikke findes andre steder, og som derfor er værd at beskytte. Hvis øerne kun befolkes i sommerhalvåret af turister og sommerhusgæster, vil en del af disse kulturmiljøer gradvist forsvinde.

 

Færgernes betydning for godstransporten

En væsentlig andel af Danmarks godstransport foregår dagligt med færger over Kattegat. Læs nærmere om godstransportens betydning i kommuneplanens afsnit om Kalundborg Havn.

 

Havnene

Kalundborg Kommune ejer og vedligeholder havnene på Sejerø og Nekselø samt Havnsø havn. På Nekselø ejer kommunen kun færgelejet, mens resten ejes og vedligeholdes af Nekselø Bådelaug.

 

Kalundborg Kommune har i 2009 udarbejdet en tilstandsrapport for alle kommunale havne med henblik på at kunne prioritere ressourcerne til vedligehold. Rapporten angiver også udviklingsmuligheder og tiltag, der kan skaffe et bæredygtigt grundlag for fortsat besejling af øerne. 

 

Sidst opdateret 27/05-2013

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies