Kommuneplan
2013-2024

  

Togdrift

Adgangen til en effektiv og sikker togdrift har betydning for kommunens mange pendlere

Ifølge lov om trafikselskaber skal staten minimum hvert fjerde år udarbejde en trafikplan, der udstikker retningslinjer for trafikbetjeningens omfang på de enkelte strækninger. 

Mål

Se afsnit om jernbaner.

 

Redegørelse

Pendlere

På en almindelig hverdag stiger cirka 1.200 passagerer på et DSB-tog på en station i Kalundborg kommune, og godt 220 passagerer stiger på et lokalbanetog. Dertil skal regnes passagerer, der pendler ind i kommunen. 40 % af de passager, der tager toget ud af Kalundborg kommune rejser til Holbæk kommune (Holbæk og Jyderup), og 16 % tager toget helt til København H. Passager, som tager toget til Kalundborg kommune, kommer primært fra Holbæk (32 %), Jyderup (13 %) og København H (13 %).

 

Togforbindelser

DSB's Nordvestbane København-Holbæk-Kalundborg forbinder kommunen med København og via Roskilde og Kalundborg med det vestlige og sydlige Danmark. I Holbæk og Tølløse er der forbindelse til Vestsjællands Lokalbaner. Der er i alt to DSB-stationer i kommunen, i Kalundborg og Svebølle, med Kalundborg som den største og vigtigste station. Som led i ønsket om at styrke den kollektive transport undersøges muligheden for at etablere yderligere en station i Kalundborg øst (ved Novo Nordisk). Se afsnit om jernbaner. Kalundborg kommune betjenes af to stationer på Vestsjællands lokalbaner, Høng og Løve. 

 

I perioden 2011-2014 står Banedanmark for en udvidelse af Nordvestbanen på strækningen mellem Roskilde og Holbæk. Projektet skal sikre en optimal linjeføring, så togene kan køre 160 km/t på så stor en del af strækningen som muligt. Derudover anlægges et ekstra spor, så der bliver to i alt. Arbejdet ventes færdigt i 2014, hvor Banedanmark regner med en hyppigere trafikbetjening af kunder og kortere rejsetid.

 

Sidst opdateret 27/05-2013

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

Informationer på kort

> Kommunens digitale kortside

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies