Kommuneplan
2013-2024

  

Turisme

Krydstogskib ved kaj

Der er ikke udarbejdet en egentlig turismepolitik for Kalundborg kommune. I stedet er turisme et indsatsområde i erhvervs- og udviklingspolitikken. Kalundborg Kommune har en turistpolitisk redegørelse, som rummer en kortlægning af turismen og turismeerhvervet i Kalundborg kommune samt en strategi for, hvordan turismen kan udvikles.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • udnytte potentialet i turismeerhvervet med udgangspunkt i kyst, landskab, Kalundborg by og havn og virksomheder i erhvervet ved at skabe og synliggøre attraktivitet og muligheder
  • medvirke til, at turismen i Kalundborg kommune udvikles på et bæredygtigt grundlag i forhold til natur og miljø, således at den bidrager til at bevare og udvikle lokalsamfundene som aktive, velfungerende samfund
  • fremme destinationsudviklingen i Kalundborg kommune og i Vestsjælland gennem et tværkommunalt samarbejde

 

Sidst opdateret 27/05-2013

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk