Kommuneplan
2013-2024

  

By og landskab

Landskab med huse

Fra højder og skov til den flade kyst

Kalundborg kommune rækker fra højder og skovområder ved Bjergsted og øst for Tissø til de flade kyster ved Saltbæk Vig og Reersø og rummer varierede landskabelige og rekreative kvaliteter. Samtidig er det åbne land mange steder præget af landbrugserhvervets store driftsanlæg og intensive landbrugsdrift, af råstofudvinding og tekniske anlæg som veje, vindmøller og højspændingsledninger – nødvendigheder for at et moderne samfund kan fungere. 

 

Alsidig natur og lang kyststrækning

Store naturområder er omfattet af særlige beskyttelsesregler (fx internationale naturbeskyttelsesområder, økologiske forbindelser og større uforstyrrede landskaber) og grundvand- og vandindvinding stiller også særlige krav. Med 160 km kyststrækning er der fra alle dele af kommunen korte afstande til kysten og havet. Den generøse og alsidige natur tiltrækker mange turister til både sommerhusområderne ved Kaldred, Røsnæs og Storebæltskysten og til lystbådehavne i Havnsø, Røsnæs og Mullerup.

 

Skyline med lys fra industrien

Kalundborg by’s skyline med bl.a. Asnæsværkets skorstene signalerer et aktivt erhvervsliv med store industrielle produktionsanlæg. Som Sjællands største industriby udenfor København og med Kalundborg Havn som den næststørste industrihavn på Sjælland giver de store virksomheder økonomi og beskæftigelse til Kalundborg kommune, men deres aktivitet stiller også store krav til infrastrukturen som veje, forsyning, affaldshåndtering og spildevand. 

Sidst opdateret 13/11-2013

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

 

Siden er ændret den 29. september 2014 som følge af vedtaget kommuneplantillæg nr. 1 - Klimatilpasning.

Siden er ændret den 3. juni 2015 som følge af vedtaget kommuneplantilæg nr. 3 - Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies