Kommuneplan
2013-2024

  

Baggrund

Kommunalbestyrelsens ønsker en helhedsorienteret og bæredygtig udformning af de fysiske omgivelser i Kalundborg kommune indenfor rammerne af de overordnede, statslige og regionale udmeldinger og bestemmelser.  

Udvikling i balance  

Det skal fortsat være attraktivt at bo, leve, arbejde og drive virksomhed i Kalundborg Kommune. Det betyder at vi vil tænke de kommende generationers livsvilkår ind i de beslutninger, der træffes i dag for at sikre den fremtidige udvikling.

 

Kommunalbestyrelsen vægter en helhedsorienteret og bæredygtig udvikling højt. Kalundborg Kommune ønsker et blive et positivt eksempel på at industri, landbrug, bosætning, natur og miljø kan fungere side om side – gennem stadig fokus på bæredygtige løsninger bl.a. med inspiration fra den industrielle symbiose og ambitionen om at udbrede symbiosetankegangen til andre områder gennem innovativt og kompetent samspil mellem mange forskellige aktører.

 

Med udgangspunkt i Kalundborg Kommunes Planstrategi 2011 ønsker Kommunalbestyrelsen at hensynet til miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed sætter dagsordenen, når de mange forskelligrettede interesser og hensyn skal afvejes.

 

Statslige interesser i planlægningen 

Den kommunale planlægning skal ske inden for rammerne af de overordnede interesser og hensyn, som angives i statslige beslutninger i form af lovgivning, handlingsplaner, sektorplaner, landsplandirektiver samt aftaler indgået mellem staten, regioner og kommuner. Det kan fx være aftaler om arealreservationer til overordnede veje og tekniske anlæg.

 

Kommuneplanens afsnit 'By og Landskab' rummer mål og regler for arealanvendelse. Samtidig er det her, at kommuneplanen skal redegøre for sammenhængen til den statslige sektorplanlægning. Læs kommuneplanens afsnit om forhold til andre planer.

 

 

 

Sidst opdateret 18/04-2013

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

 

Siden er ændret den 29. september 2014 som følge af vedtaget kommuneplantillæg nr. 1 - Klimatilpasning.

Siden er ændret den 3. juni 2015 som følge af vedtaget kommuneplantilæg nr. 3 - Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By.

Informationer på kort

> Kommunens digitale kortside

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies