Kommuneplan
2013-2024

  

Indvinding og forsyning

Rørsystemer i vandværk

Indvinding

Den overordnede planlægning af vand- og råstofindvinding i Kalundborg kommune varetages af henholdsvis Staten og Region Sjælland igennem Vandplanerne og Råstofplanerne. Kommunen kan således ikke opstille retningslinjer for indvinding på disse to områder.
 

Ved revision af de statslige vandplaner og de regionale råstofplaner vil kommunalbestyrelsen arbejde for, at kommunens interesser er varetaget i planerne.

 

Forsyning

Kalundborg Kommune er myndighed på varmeforsyning, vandforsyning og kloakforsyning. De forskellige dele af forsyningen står alle over for væsentlige udfordringer i planperioden og påvirkes alle af klimaproblematikken.

 

Halvdelen af den kollektive varmeforsyning, der produceres i kommunen i dag, er baseret på fossile brændstoffer. I overensstemmelse med Kalundborg Kommunes målsætninger på klimaområdet, vil der blive arbejdet på en omlægning til øget brug af vedvarende energikilder.

 

Kalundborg kommune er karakteriseret ved en decentral spildevandsstruktur med 12 rensningsanlæg af varierende alder og kvalitet. Der arbejdes mod en centralisering af spildevandsstrukturen.

 

Samtidig vil spildevandsområdet være påvirket af ændret nedbørsmønstre med kortere, men kraftigere regn og øget ekstremnedbør, hvilket stiller nye krav til afløbssystemer.

 

Sidst opdateret 22/04-2013

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

 

Siden er ændret den 29. september 2014 som følge af vedtaget kommuneplantillæg nr. 1 - Klimatilpasning.

Siden er ændret den 3. juni 2015 som følge af vedtaget kommuneplantilæg nr. 3 - Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By.

Informationer på kort

> Kommunens digitale kortside

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies