Kommuneplan
2013-2024

  

Varmeforsyning

Kommunalbestyrelsen skal ifølge loven samarbejde med forsyningsselskaber og andre berørte parter om at udføre en planlægning for varmeforsyningen i kommunen. Der er behov for en strategisk energiplan for hele kommunen.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • reducere afhængigheden af fossile brændsler og øge andelen af vedvarende energi til varmeproduktion
  • understøtte indsatsen for at nedbringe energiforbruget, øge energieffektiviteten og omstille til vedvarende energikilder gennem strategisk energiplanlægning for kommunen som geografisk enhed
  • udarbejde en samlet varmeplan, der er integreret i en strategisk energiplan og som dækker hele kommunen. Varmeplanen skal indeholde konkrete mål og indsatser, der sigter mod at nedbringe udledningen af CO
  • som en del af arbejdet med den strategiske energiplan, at konkretisere potentialet for at konvertere fra naturgas til fjernvarme.
  • som en del af arbejdet med den strategiske energiplan, at sikre mulighed for at evt. kommende biogasanlæg kan tilkobles det eksisterende naturgasledningsnet.
  • understøtte varmebesparende foranstaltninger blandt eksisterende varmeforbrugere gennem kampagner i samarbejde med forsyningsselskaber, lokale håndværkere og installatører, Agenda 21 Rådet, Det grønne råd mv.
  • Kalundborg Kommune sammen med forsyningsselskaberne og øvrige partnere i den industrielle symbiose deltager i at udvikle og udvide symbiosen på energiområdet.
  • understøtte at ny bebyggelse tilsluttes kollektiv energiforsyning baseret på vedvarende energi
Sidst opdateret 28/05-2013

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

 

Siden er ændret den 29. september 2014 som følge af vedtaget kommuneplantillæg nr. 1 - Klimatilpasning.

Siden er ændret den 3. juni 2015 som følge af vedtaget kommuneplantilæg nr. 3 - Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By.

Links og dokumenter

> Lov om varmeforsyning

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies