Kommuneplan
2013-2024

  

Geologi

Geologisk profil

Der er udpeget seks værdifulde områder i kommunen baseret på nationale værdifulde geologiske interesseområder udpeget af den tidligere By- og Landskabstyrelse.

Mål

Der er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • styrke og beskytte værdifulde geologiske interesseområder
  • skabe større ejerskab til de landskabelige værdier, herunder de geologiske værdier, gennem naturformidling

Retningslinjer 

6.1.1 VÆRDIFULDE GEOLOGISKE INTERESSEOMRÅDER fremgår af temaet Geologi på kortet 6.1.a.

 

6.1.2 Inden for de VÆRDIFULDE GEOLOGISKE INTERESSEOMRÅDER skal der i planlægningen tages særlige hensyn, således at geologiske landskabsformer fremtræder klare og intakte. Særligt skal der tages hensyn til overgange mellem geologiske landskabsformer, så de fremstår som en helhed.

 

6.1.3 Gennem naturforvaltning skal de kystnære områder bevares, så de fremstår naturligt i landskabet. Det skal sikres gennem planlægning, at kystdynamiske processer er med til at skabe et unikt landskab.

 

6.1.4 Der skal i grusgrave vurderes, om der findes geologiske profiler, som skal bevares, efter at grusgravningen er ophørt. Dette skal indgå i en efterbehandlingsplan. 

 

Kort 6.1.a. VÆRDIFULDE GEOLOGISKE INTERESSEOMRÅDER

 

Sidst opdateret 23/04-2013

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

 

Siden er ændret den 29. september 2014 som følge af vedtaget kommuneplantillæg nr. 1 - Klimatilpasning.

Siden er ændret den 3. juni 2015 som følge af vedtaget kommuneplantilæg nr. 3 - Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By.

Informationer på kort

> Kommunens digitale kort med geologi

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies