Kommuneplan
2013-2024

  

Kulturhistoriske bevaringsværdier

Landsbykirke

Kulturhistoriske bevaringsværdier og beskyttelsesområder for kirkerne skal sikres. Formålet er at sikre de fredede og bevaringsværdige bygninger, samt den arkæologiske kulturarv mod forringelser og at sikre kirkeomgivelsernes betydning i landskabsbilledet, som hensyn til indsyn og udsyn til kirkerne og kirkeomgivelsernes udstrækning. Der foreligger en beskrivelse og fotodokumentation for hver bevaringsværdig bygning og for hver kirkes nær- og fjernpåvirkning af omgivelserne.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • sikre, at kommunens fortsatte udvikling sker under hensyntagen til en beskyttelse af kulturhistoriske bevaringsværdier, således at disse bevares  

Retningslinjer

Kirkeomgivelser

6.11.1 Der er udpeget beskyttelsesområder omkring kirkerne Disse fremgår af temaet Kulturhistoriske bevaringsværdier på kortet 6.11.a

 

6.11.2 kirkeomgivelserne er områder af særlig betydning for oplevelsen af kirkerne i landskabet.
 

6.11.3 Byudvikling, placering af trafik- og tekniske anlæg og lignende samt skovrejsning må ikke ske på arealer udpeget som kirkeomgivelser, medmindre det kan ske uden at forringe oplevelsen af kirken, eller såfremt nødvendig byudvikling ikke med rimelighed kan placeres på andre arealer.

 

6.11.4 Ved væsentlige om- og tilbygninger af eksisterende bygninger, tekniske anlæg og lignende, skal det sikres, at kirkens betydning for landskabet fastholdes.

 

Bevaringsværdige bygninger 

6.11.5 Der er udpeget tre bevaringsværdige bygninger i Høng af Kulturstyrelsen jf. Bygningsfredningsloven. Disse fremgår af temaet kulturhistoriske bevaringsværdier på kortet 6.11.a.

 

6.11.6 Bevaringsværdige bygninger er bygninger med særlige arkitektoniske eller kulturhistoriske kvaliteter af regional eller lokal betydning. En udpegning af en bygning som bevaringsværdig omhandler alene bygningens ydre.

 

6.11.7 Nedrivning, ombygning og andre ændringer af bevaringsværdige bygninger må ikke ske uden kommunalbestyrelsens tilladelse

 

Lokalplaner

6.11.8 Kirkeomgivelserne og de bevaringsværdige bygninger skal gennem udarbejdelsen af lokalplaner med bevarende bestemmelser sikres imod i ubemærkethed at undergå forandringer i strid med bevaringsinteresserne.

 

Kort 6.11.a Kirkeomgivelse og Bevaringsværdige bygninger.

 

Sidst opdateret 13/06-2013

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

 

Siden er ændret den 29. september 2014 som følge af vedtaget kommuneplantillæg nr. 1 - Klimatilpasning.

Siden er ændret den 3. juni 2015 som følge af vedtaget kommuneplantilæg nr. 3 - Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies