Kommuneplan
2013-2024

  

Skovrejsning

Nyplantet bynær skov

Som følge af Danmarks nationale skovprogram er der behov for at udlægge flere skovrejsningsområder på optimale lokaliteter. Skovrejsning viser, hvor det er muligt at etablere skov og hvor det ikke er ønskeligt. Formålet med at udpege skovrejsningsområder er at sikre, at privat skovrejsning i højere grad finder sted.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • sundhed indtænkes ved skovrejsning for at fremme områder, hvor nye skove vil forbedre befolkningens muligheder for rekreative oplevelser og aktiviteter, fx bynær skov
  • skovrejsning fremmes i områder, hvor nye skove særligt kan øge og styrke biologisk mangfoldighed i landskabet samt beskytte grundvandsinteresserne

Retningslinjer

6.7.1 Områder hvor skovrejsning ønskes er udpeget til SKOVREJSNING ØNSKET og fremgår af temaet Skovrejsning ønsket på kortet 6.7.a.

 

6.7.2 Områder hvor skovrejsning er uønsket er udpeget til SKOVREJSNING UØNSKET og fremgår at temaet skovrejsning uønsket på kort 6.7.a. I disse områder må der ikke plantes skov.

  

Hensyn

6.7.3 Ved skovtilplantning skal der tages hensyn til landskab, natur, kulturhistorie, friluftsliv, drikke- og grundvandsinteresser samt vindmøller og andre tekniske anlæg.

 

Kort 6.7.a SKOVREJSNING ØNSKET- og SKOVREJSNING UØNSKETOMRÅDER

Sidst opdateret 22/04-2013

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

 

Siden er ændret den 29. september 2014 som følge af vedtaget kommuneplantillæg nr. 1 - Klimatilpasning.

Siden er ændret den 3. juni 2015 som følge af vedtaget kommuneplantilæg nr. 3 - Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies