Kommuneplan
2013-2024

  

Større husdyrbrug

Det overordnede mål med retningslinjerne for større husdyrbrug er at sikre hensigtsmæssig placering af brugene i forhold til naboer, natur- og landskabsinteresser samt potentielle biogasanlæg. 

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • sikre en hensigtsmæssig placering af husdyrbrugenes bygninger mv. i forhold til beskyttelsesinteresser, byvækst og fælles biogasanlæg 
  • understøtte landbrugets udviklingsmuligheder

Retningslinjer

6.9.1 Kort 6.9.a viser områder til placering af nye større husdyrbrug, som etableres uden tilknytning til eksisterende bebyggelse.

 

6.9.2 Nye større husdyrbrug, uden tilknytning til eksisterende bebyggelse, skal som udgangspunkt placeres inden for Områder til placering af nye større husdyrbrug. 


Biogasanlæg

6.9.3 Inden for de udpegede arealer (tema Biogasanlæg på kort 6.9.a) vil der, i forhold til nærhed til potentielle større  fælles biogasanlæg i Gørlev eller Kalundborg, være særligt gode muligheder for at etablere og udvide store husdyrproduktioner.

 

Landskab

6.9.4 Inden for de udpegede arealer (tema Landskab på kort 6.9.a) vil der, i forhold til landskabets robusthed overfor større anlæg, være særligt gode muligheder for at etablere og udvide store husdyrproduktioner.

 

Byområder

6.9.5 Inden for de udpegede arealer (tema Byområder på kort 6.9.a) vil der, i forhold til afstanden til byområder, være særligt gode muligheder for at etablere og udvide store husdyrproduktioner.

 

Natur

6.9.6 Inden for de udpegede arealer (tema Natur på kort 6.9.a) vil der, i forhold til afstanden til Natura 2000-områder, være særligt gode muligheder for at etablere og udvide store husdyrproduktioner.

 

Placering og udformning

6.9.7 Byggeri og anlæg til større husdyrbrug skal placeres og udformes under hensyntagen til landskabelige, naturmæssige, miljømæssige og kulturhistoriske værdier samt tage hensyn til naboer og adgangsforhold. 

 

Kort 6.9.a. Positivområder for placering af større husdyrbrug

 

 

 

 

Sidst opdateret 27/01-2014

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

 

Siden er ændret den 29. september 2014 som følge af vedtaget kommuneplantillæg nr. 1 - Klimatilpasning.

Siden er ændret den 3. juni 2015 som følge af vedtaget kommuneplantilæg nr. 3 - Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies