Kommuneplan
2013-2024

  

Områdetyper

Afsnittet omhandler de arealdækkende områdetyper. De overordnede retningslinjer behandles her. Retningslinjerne for de enkelte områdetyper behandles på niveauet under.

Retningslinjer

5.0.1 Kommunen er opdelt i følgende områdetyper: BYOMRÅDE, SOMMERHUSOMRÅDE og LANDOMRÅDE. Disse fremgår af kort 5.0.a. LANDOMRÅDE er arealet uden for BY- og SOMMERHUSOMRÅDER.

 

Kort 5.0.a. Områdetyper

 

5.0.2 Retningslinjerne for de enkelte områdetyper definerer de overordnede rammer for arealanvendelsen i de forskellige områdetyper.

 

Sidst opdateret 28/05-2013

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

 

Siden er ændret den 29. september 2014 som følge af vedtaget kommuneplantillæg nr. 1 - Klimatilpasning.

Siden er ændret den 3. juni 2015 som følge af vedtaget kommuneplantilæg nr. 3 - Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk