Kommuneplan
2013-2024

  

Områdetyper

Afsnittet omhandler de arealdækkende områdetyper. De overordnede retningslinjer behandles her. Retningslinjerne for de enkelte områdetyper behandles på niveauet under.

Retningslinjer

5.0.1 Kommunen er opdelt i følgende områdetyper: BYOMRÅDE, SOMMERHUSOMRÅDE og LANDOMRÅDE. Disse fremgår af kort 5.0.a. LANDOMRÅDE er arealet uden for BY- og SOMMERHUSOMRÅDER.

 

Kort 5.0.a. Områdetyper

 

5.0.2 Retningslinjerne for de enkelte områdetyper definerer de overordnede rammer for arealanvendelsen i de forskellige områdetyper.

 

Sidst opdateret 28/05-2013

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

 

Siden er ændret den 29. september 2014 som følge af vedtaget kommuneplantillæg nr. 1 - Klimatilpasning.

Siden er ændret den 3. juni 2015 som følge af vedtaget kommuneplantilæg nr. 3 - Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies