Kommuneplan
2013-2024

  

Landsbyer

I tyndt befolkede områder kan nye boliger i udvalgte AFGRÆNSEDE LANDSBYER være af vital betydning for landsbyen og landområdets institutioner, private service og sociale liv.

Mål

For mål se bosætning, landdistrikter og boligudbygning.

 

Retningslinjer

5.3.1 AFGRÆNSEDE LANDSBYER fremgår under temaet Landsby på kortet 5.3.a.

  

5.3.2 Landsbyernes afgrænsninger skal sikre, at bebyggelsen opfattes som en sluttet helhed med naturlige grænser mod det åbne land og under hensyntagen til de omkringliggende landskabsværdier. 

 

5.3.3 I AFGRÆNSEDE LANDSBYER kan der under respekt for kulturmiljøinteresser, KIRKEOMGIVELSER, øvrige bevaringsinteresser mv. planlægges for et begrænset helårsbyggeri, der understøtter livet i landsbyen, og som medvirker til en hensigtsmæssig udfyldning og afrunding af landsbyen.

  

5.3.4 Ny bebyggelse skal indordnes landsbyens fysiske struktur og landområdets byggeskik. Landsbyhuse skal som udgangspunkt opføres med en taghældning på 40-50 grader og udføres som længehuse. Opførelse af mere end 5-6 landsbyhuse vil forudsætte lokalplanlægning, der sikrer den nødvendige tilpasning til omgivelserne.

 

5.3.5 I AFGRÆNSEDE LANDSBYER skal det vurderes om ubebyggede grunde bør bevares på grund af deres kulturhistoriske eller landskabelige interesse.

 

Kort 5.3.a AFGRÆNSEDE LANDSBYER

 

Sidst opdateret 27/05-2013

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

 

Siden er ændret den 29. september 2014 som følge af vedtaget kommuneplantillæg nr. 1 - Klimatilpasning.

Siden er ændret den 3. juni 2015 som følge af vedtaget kommuneplantilæg nr. 3 - Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies