Kommuneplan
2013-2024

  

Sommerhusområde

SOMMERHUSOMRÅDER er forbeholdt ferieboliger og anden rekreativ anvendelse og bebyggelse. SOMMERHUSOMRÅDERNE ligger næsten udelukkende i kystnærhedszonen og er allerede bebygget med sommerhuse. Der bør etableres muligheder for kvalitetsløft af SOMMERHUSOMRÅDERNE m.h.t. veje, offentlige arealer, adgang til strand og kontakt med det omkringliggende landskab via rekreative stier.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • regulere SOMMERHUSOMRÅDERNE i forhold til natur og landskab og udvikle de eksisterende SOMMERHUSOMRÅDER i samklang med det omkringliggende landskab

  • sikre, at så mange som muligt – også lånere og lejere af feriehusene, éndagsturister og kommunens egne indbyggere – får glæde af SOMMERHUSOMRÅDERNES kvaliteter

  • stimulere til kvalitetsforbedring af eksisterende SOMMERHUSOMRÅDER
  • SOMMERHUSOMRÅDER overvejende skal anvendes til sommerhusformål, og at SOMMERHUSOMRÅDER ikke må få karakter af at være boligområder.
  • skabe forudsætninger for større udlejning af kommunens sommerhuse

Retningslinjer

SOMMERHUSOMRÅDER

7.2.1 SOMMERHUSOMRÅDER fremgår af temaet Sommerhusområde på kortet 5.2.a. og består af rammelagte sommerhusområder og nærliggende rekreative områder.

 

7.2.2 SOMMERHUSOMRÅDER er forbeholdt ferieboliger og anden rekreativ anvendelse og bebyggelse.

 

SOMMERHUSOMRÅDER i kystnærhedszonen

7.2.3 Der kan kun udlægges nye arealer til individuel sommerhusbebyggelse i kystnærhedszonen gennem et landsplandirektiv.

 

Lokalisering

7.2.4 Nye fritidsboliger kan etableres inden for rammelagte sommerhusområder.

 

7.2.5 Der kan ikke etableres nye erhvervsvirksomheder i SOMMERHUSOMRÅDER. Etablering af servicefunktioner bør kun tillades efter forudgående vurdering af, om servicebetjeningen kan ske fra et nærliggende bysamfund.

 

 

Kort 5.2.a BYOMRÅDER; SOMMERHUSOMRÅDER og AFGRÆNSEDE LANDSBYER

 

De rammelagte rekreative områder i SOMMERHUSOMRÅDER er beliggende i landzone og administreres efter samme lovgivning og retningslinjer som andre landszonearealer.

Sidst opdateret 27/05-2013

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

 

Siden er ændret den 29. september 2014 som følge af vedtaget kommuneplantillæg nr. 1 - Klimatilpasning.

Siden er ændret den 3. juni 2015 som følge af vedtaget kommuneplantilæg nr. 3 - Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies