Kommuneplan
2013-2024

  

Rekreativ struktur

Autocamper ved strand

Rekreativ struktur generelt

Kalundborg kommune har mange rekreative kvaliteter og faciliteter, der henvender sig såvel til lokalbefolkningen som til turister. Kommunen søger at sikre mulighederne for, at friluftslivet kan udfolde sig inden for nogle grænser, hvor både landbrugets, lokalbefolkningens og turisternes interesser tilgodeses samtidig med, at friluftslivet udfoldes på et bæredygtigt grundlag.

 

Derfor skal udviklingen af den rekreative struktur målrettes således, at de både tilgodeser lokalbefolkningens behov for rekreativ udfoldelse med de mål, der er beskrevet under kultur og fritid, og understøtter udviklingsmulighederne for turisme med de målsætninger, som er beskrevet under turisme. Kommunens overordnede potentialer for turisme er identificeret i den turistpolitiske redegørelse.

 

Den turistpolitiske redegørelse peger på kommunens kyster, herunder særligt de gode badestrande og naturoplevelserne som den primære grund til at holde ferie i Kalundborg. Derfor skal udviklingsmulighederne baseres på den allerede eksisterende turismestruktur, hvor overnatningskapaciteten primært ligger i SOMMERHUSOMRÅDER, campingpladser og i mindre grad hoteller langs kysten. Den primære indsats skal sigte mod en kvalitetsforbedring af disse. Dette inkluderer en løbende kvalitetsforbedring af SOMMERHUSOMRÅDERNE, således at adgange til strande og naturområder sikres for alle gæster, inklusive dagsturister og lokalbefolkningen. En kvalitetsforbedring kræver i nogen tilfælde, at eksisterende turismefaciliteter udbygges for at understøtte en opgradering af turismetilbuddet, hvorfor eksisterende udbygningsmuligheder og anlægsområder bibeholdes.

 

For at understøtte naturoplevelserne skal der ske en beskyttelse af kommunens natur- og kulturværdier som beskrevet under natur og kulturarv. Der skal samtidig ske en formidling af disse værdier, som det fx sker igennem naturvejledningen på Røsnæs og Fugledegård, og adgang til disse værdier skal sikres. Vestsjællands Amt har identificeret besøgsområder i kommunen, og disse bibeholdes for at kunne prioritere turismeindsatsen. Samtidig er der blevet udarbejdet en samlet stiplan for kommunen, der viser muligheder og ønsker til stier for at fremme lokalbefolkningens adgang til naturen, for at fremme cykelstier i og imellem byer og for at fremme turisters adgang til naturoplevelser bl.a. i besøgsområderne.

 

Sidst opdateret 23/04-2013

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

 

Siden er ændret den 29. september 2014 som følge af vedtaget kommuneplantillæg nr. 1 - Klimatilpasning.

Siden er ændret den 3. juni 2015 som følge af vedtaget kommuneplantilæg nr. 3 - Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies