Kommuneplan
2013-2024

  

Besøgsområder

Fugletårn ved Tissø

Besøgsområder ligger i tilknytning til større byer og i de mest attraktive rekreative områder og er egnede til ekstensivt, ikke særligt anlægskrævende friluftsliv. Besøgsområder er vigtige led i den overordnede strategi for oplevelsesudvikling, formidling og tilgængeliggørelse af kommunens naturområder og kulturmiljøer.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • understøtte aktiviteter inden for bæredygtig turisme
  • indpasse et rigt udbud af aktiviteter og oplevelser i naturen
  • udvikle og sikre adgang til natur- og landskabsområder
  • muliggøre etablering/udbygning af besøgs- og formidlingsfaciliteter ved oplevelsessteder i natur- og kulturmiljøer, idet enhver form for anlæg i det åbne land etableres under hensyntagen til natur- og landskabsbeskyttelse
  • der er skabt muligheder for at etablere nye fysiske miljøer for aktiv udfoldelse
  • større ejerskaber til de landskabelige værdier er skabt gennem naturformidling
  • sikre mulighed for såvel organiserede som uorganiserede friluftsaktiviteter

Retningslinjer

7.1.1 De udpegede BESØGSOMRÅDER fremgår af temaet besøgsområder på kortet 7.1.a.

 

7.1.2 I BESØGSOMRÅDER skal landskabet i så høj grad som muligt gøres tilgængeligt for ekstensivt, ikke særligt anlægskrævende friluftsliv, uden at de bevaringsværdige værdier tilsidesættes. Der kan bl.a. etableres støttepunkter for ophold og naturformidling.

 

7.1.3 BESØGSOMRÅDER og særlige oplevelseslokaliteter kan udpeges overalt i kommunen, men kun efter en forudgående planlægning, der lægger hovedvægten på natur- og landskabshensyn.

 

7.1.4 Enkelte steder kan fredning eller offentlig erhvervelse være nødvendig for at skaffe adgang af hensyn til friluftslivet. Sådanne erhvervelser skal primært ske inden for BESØGSOMRÅDER.
 

Kort 7.1.a. BESØGSOMRÅDER.

Sidst opdateret 04/04-2013

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

 

Siden er ændret den 29. september 2014 som følge af vedtaget kommuneplantillæg nr. 1 - Klimatilpasning.

Siden er ændret den 3. juni 2015 som følge af vedtaget kommuneplantilæg nr. 3 - Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies