Kommuneplan
2013-2024

  

Fritidsanlæg

Ved fritidsanlæg forstås anlæg såsom forlystelsesparker, sommerlande, mindre aktivitetsområder, der typisk er tilknyttet campingpladser, feriecentre e.l., tivoliparker samt golfbaner. Et anlægsområde til golfbane er videreført.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • skabe mulighed for udvikling af nye attraktioner og aktivitetstilbud i kommunen, under hensyntagen til natur- og landskabsværdier
  • skabe muligheder for at etablere nye fysiske miljøer for aktiv udfoldelse
  • indpasse et rigt udbud af aktiviteter og oplevelser i naturen

Retningslinjer

7.8.1 Der er udlagt et område til fritidsanlæg (se retningslinje 7.8.7). I området må der ikke foretages investeringer eller ændringer i den hidtidige arealanvendelse på en sådan måde, at der kan opstå konflikt i forhold til den anvendelse, der er reserveret mulighed for.


7.8.2 Anlæg skal altid indpasses under hensyntagen til omgivelsernes karakter, og der kan stilles særlige krav til det enkelte anlægs placering og udformning. 

 

Temaparker, vandlande m.m.

7.8.3 Temaparker, vandlande eller andre særlige anlæg med tilknyttede overnatningsmuligheder samt sommerlande kan kun placeres på trafikalt velbeliggende arealer udlagt hertil i anlægsområde eller BYOMRÅDE. Der kan kun etableres nye anlæg af denne type på baggrund af en konkret vurdering. Det forudsættes, at placeringen er i overensstemmelse med intentionerne i planlovens kystbestemmelser.

 

Mindre aktivitetsområder

7.8.4 Mindre aktivitetsområder kan på grundlag af kommunal planlægning placeres i BYOMRÅDE eller anlægsområde udlagt hertil. Det forudsættes, at placeringen er i overensstemmelse med intentionerne i planlovens kystbestemmelser. Mindre aktivitetsområder kan kun placeres i LANDOMRÅDE efter nærmere planlægning.

  

Tivoliparker

7.8.5 Tivoliparker kan kun placeres i BYOMRÅDE.

 

Golfbaner

7.8.6 Nye golfbaner kan etableres, og eksisterende baner kan udvides, såfremt beskyttelsesmæssige og jordbrugsmæssige forhold ikke taler imod det. Etablering af overnatningsanlæg i tilknytning til golfbaner kan kun ske efter retningslinjerne for feriehoteller.

 

7.8.7 Der er udlagt et område til golfbane ved Mullerup (G4.R14). Dette fremgår af temaet Planlagt udvidelse af golfbane på kortet 7.8.a.

 

Kort 7.8.a. Eksisterende og planlægte golfbaner 

 

Trafikbetjening

7.8.8 Ved lokalisering af større fritidsanlæg som forlystelsesparker og golfbaner skal belastningen af det overordnede vejnet og det kollektive trafiknet være vurderet. Anlægget skal endvidere kunne trafikbetjenes uden væsentlige gener for de øvrige trafikanter.

Sidst opdateret 28/05-2013

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

 

Siden er ændret den 29. september 2014 som følge af vedtaget kommuneplantillæg nr. 1 - Klimatilpasning.

Siden er ændret den 3. juni 2015 som følge af vedtaget kommuneplantilæg nr. 3 - Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies