Kommuneplan
2013-2024

  

Kolonihaver

I Kalundborg kommune findes der i dag kolonihaveforeninger fordelt på seks lokaliteter, fem i Kalundborg by og en i Høng. Alle eksisterende kolonihaver er udpegede som varige.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • borgerne fortsat kan have god adgang til åbent land og rekreative friluftsoplevelser tæt på deres bopæl
  • sikre mulighed for at etablere et tilstrækkeligt antal kolonihaver som supplement til etageboliger

Retningslinjer

7.6.1 De eksisterende kolonihaveområder fremgår af temaet kolonihaver på kortet 7.6.a. 

 

Kort 7.6.a. Eksisterende kolonihaver

 

7.6.2 Inden for BYOMRÅDE kan der udlægges arealer til kolonihaver.

 

7.6.3 Kolonihaveområder skal så vidt muligt ligge i eller i nærheden af byzone med let adgang fra boligområderne. Områderne skal normalt rumme mindst 20 haver pr. ha inkl. veje og fællesarealer, og husenes størrelse må ikke overstige 40 m².

Sidst opdateret 28/05-2013

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

 

Siden er ændret den 29. september 2014 som følge af vedtaget kommuneplantillæg nr. 1 - Klimatilpasning.

Siden er ændret den 3. juni 2015 som følge af vedtaget kommuneplantilæg nr. 3 - Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies