Kommuneplan
2013-2024

  

Lystbåde

Lystbådehavn Gisseløre

Kalundborg Kommune ønsker at arbejde for en styrkelse af den blå turisme. Her spiller lystbådehavnene en afgørende rolle. I dette afsnit fastlægges rammer for en eventuel udvidelse af lystbådehavnene.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • skabe muligheder og tilvejebringe forudsætningerne for udvikling af en af kommunens turistmæssige vækstmuligheder – sejlerturisme eller ’blå turisme’

Retningslinjer

Lokalisering

7.7.1 Der kan kun ske nyanlæg og udvidelse af lystbådehavne på land i områder til lystbådehavne. Områder hvor der er mulighed for udvidelse af lystbådehavne på land fremgår af korttemaet Planlagt udvidelse af lystbådehavne på kortet 7.7.a.
 

Kort 7.7.a. Eksisterende lystbådehavne og lystbådehavne med mulighed for udvidelse

 

7.7.2 Anlæg skal altid indpasses under hensyntagen til omgivelsernes karakter, og der kan stilles særlige krav til det enkelte anlægs placering og udformning.

 

7.7.3 Der skal udvises tilbageholdenhed ved nyanlæg og udvidelser i kystvande med skærpet målsætning. Anlæg her skal primært forbeholdes sejlbåde.

 

7.7.4 Der kan kun planlægges for husbåde til helårsbeboelse i byzonehavne. 

  

Rammer for etablering/udvidelse

7.7.5 Der er fastlagt rammer for etablering/udvidelse af lystbådehavne, som det fremgår følgende oversigt.

  

Havn Nuværende antal bådpladser Mulig fremtidig udvidelse Ramme nr.:
Havnsø 250 550 S3.R01
Sejerø 200 280 S5.R01
Nyby / Røsnæs 20 50 uafgrænset
Gisseløre (Kalundborg By) 220 220 K03.R09
Kalundborg Vesthavn 167 227 K01.R03
Reersø 150 150 G3.E01
Mullerup 80 310 G4.R15


En forudsætning for udnyttelsen af rammerne for udvidelse er, at beskyttelsesinteresser ikke tilsidesættes ved realiseringen af disse anlæg.

 

Lokale anlægsområder

Havnsø

  • Inden udvidelsen af lystbådehavnen i Havnsø skal det godtgøres, at der ikke er miljømæssige problemer i forhold til forsvarets skydeterræn på Stold

 

Sidst opdateret 20/02-2014

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

 

Siden er ændret den 29. september 2014 som følge af vedtaget kommuneplantillæg nr. 1 - Klimatilpasning.

Siden er ændret den 3. juni 2015 som følge af vedtaget kommuneplantilæg nr. 3 - Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies