Kommuneplan
2013-2024

  

Overnatningsmuligheder i øvrigt

Shelter

Kalundborg Kommunes turistpolitiske redegørelse lægger vægt på at udvide overnatningskapaciteten og opnå et alsidigt udbud af overnatningstilbud. Overnatningsmuligheder i øvrigt inkluderer vandrerhjem, bed & breakfast, landboturisme og primitive overnatningspladser såsom friluftsgårde, naturskoler, spejderhytter, lejrhytter og teltpladser.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • sikre mulighed for en udvidelse af kommunens overnatningskapacitet og et bredspektret udbud af overnatningsmuligheder
  • arbejde for at udvikle overnatnings- og servicetilbud uden for de egentlige turistcentre og med særlig appel til de turistgrupper, der er interesseret i lokal kontakt og/eller er på aktiv ferie
  • give mulighed for nye erhverv i kommunens landdistrikter, under hensyntagen til natur- og landskabsværdier
  • sikre mulighed for naturlig udvikling af kommunens to eksisterende vandrerhjem og etablering af nye, mindre vandrerhjem
  • arbejde for at skabe infrastruktur for lokalbefolkningens friluftsliv
  • muliggøre etablering/udbygning af besøgs- og formidlingsanlæg ved oplevelsessteder i natur- og kulturmiljøer, idet enhver form for anlæg i det åbne land/naturen (selv skiltning, rastepladser, shelters og lignende) forudsætter, at anlægget underordnes hensynet til natur- og landskabsbeskyttelse.

Retningslinjer

Vandrerhjem

7.5.1 Vandrerhjem kan etableres i BYOMRÅDE og SOMMERHUSOMRÅDE. Det forudsættes, at placeringen er i overensstemmelse med intentionerne i planlovens kystbestemmelser, og at naturmæssige, kulturhistoriske, landskabelige og friluftsmæssige interesser ikke tilsidesættes, samt at adgangsforhold og nabohensyn mv. kan løses på en tilfredsstillende måde. Vandrerhjem kan dog også etableres i eksisterende bygninger i LANDOMRÅDE, såfremt de beskyttelsesmæssige og planlægningsmæssige forhold ikke taler imod dette.

 

Bed & breakfast, landboturisme

7.5.2 Der kan, på baggrund af en konkret vurdering og under hensyntagen til beskyttelsesmæssige og planlægningsmæssige interesser, indrettes op til 10 ferielejligheder/værelser til udlejning i overflødiggjorte driftsbygninger eller stuehuse på nuværende eller tidligere landbrugsejendomme. Det er ikke en forudsætning, at ejeren bor på ejendommen.

 

Primitive overnatningspladser

7.5.3 Primitive overnatningspladser, der kan rumme op til fem telte til lejlighedsvis teltslagning, kan frit etableres på en mindre del af en beboet ejendom, som i øvrigt anvendes til andre formål.

 

Friluftsgårde, naturskoler, spejderhytter, lejrhytter og teltpladser

7.5.4 Friluftsgårde, naturskoler, spejderhytter, lejrhytter og teltpladser med et alment, socialt og pædagogisk sigte kan tillades etableret, såfremt de beskyttelsesmæssige eller jordbrugsmæssige forhold ikke taler imod dette. Etablering skal fortrinsvis ske i tilknytning til eksisterende bygninger eller anlæg.

 
 

 

Sidst opdateret 23/04-2013

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

 

Siden er ændret den 29. september 2014 som følge af vedtaget kommuneplantillæg nr. 1 - Klimatilpasning.

Siden er ændret den 3. juni 2015 som følge af vedtaget kommuneplantilæg nr. 3 - Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies