Kommuneplan
2013-2024

  

Støjende fritidsanlæg

Gokart på bane

Begrebet støjende fritidsanlæg dækker anlæg for udøvelse af motorsport, herunder friluftsanlæg for skydesport og andre typer sportsbetonede fritidsaktiviteter, hvor de benyttede maskiner ikke er neddroslede.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • behovet for støjende fritidsaktiviteter tilgodeses gennem planlægning
  • styre udviklingen i antal og placering af støjende fritidsanlæg til sport og konkurrence i form af knallertbaner, motocrossbaner, gokartbaner, fritidsflyvepladser og skydebaner

Retningslinjer

7.9.1 Støjende fritidsanlæg fremgår af temaet Støjende Fritidsanlæg på kort 9.7.a.

 

7.9.2 Etablering af støjende fritidsanlæg kan kun ske på baggrund af nærmere planlægning afhængig af aktivitetens omfang og under hensyntagen til beskyttelsesinteresserne i området. 

 

7.9.3 Støjende fritidsanlæg af samme type (fx to motocrossbaner) skal være geografisk spredt for at sikre et tilstrækkeligt brugeropland. Den geografiske spredning skal vurderes i hvert enkelt tilfælde og skal koordineres med nabokommunerne. Forskellige typer af støjende fritidsanlæg skal søges placeret samme sted, hvis det er miljømæssigt muligt.

 

7.9.4 Ved placering af støjende fritidsanlæg skal Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj overholdes, idet kommunen kun undtagelsesvis vil tillade en overskridelse af disse værdier, jf. i øvrigt retningslinjen vedr. støj.

 

Skydebaner

7.9.5 For skiveskydebaner gælder, at der I det åbne land kun kan etableres kortdistancebaner (25 og 50 m) sammen med en langdistancebane. For skive- såvel som flugtskydebaner gælder, at der skal være mindst ca. 10 km til nærmeste tilsvarende bane.

 

Motorsportsanlæg

7.9.6 Der kan ikke etableres automobilsportsbaner, speedwaybaner/motorcykelbaner og baner til roadracing i kommunen, da der ikke er egnede lokaliteter.

 

7.9.7 Andre motorsportsanlæg, såsom motocrossbaner, gokartbaner og knallertbaner kan lokaliseres under hensyntagen til en hensigtsmæssig geografisk spredning og de øvrige retningslinjer for støjende fritidsanlæg.

 

Paragliders m.m.

7.9.8 Fritidsaktiviteter af støjende karakter i kystområder, såsom optræk af paragliders vil ikke kunne tillades.

 

Kort 7.9.a. Støjende fritidsanlæg.

 

Sidst opdateret 06/02-2014

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

 

Siden er ændret den 29. september 2014 som følge af vedtaget kommuneplantillæg nr. 1 - Klimatilpasning.

Siden er ændret den 3. juni 2015 som følge af vedtaget kommuneplantilæg nr. 3 - Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies