Kommuneplan
2013-2024

  

Trafik- og tekniske anlæg

Trafik- og tekniske anlæg generelt

En god infrastruktur er vigtig for at styrke Kalundborg kommune som erhvervs- og bosætningskommune. Den overordnede infrastruktur – Rute 22 og 23 – samt jernbanenettet og havnen administreres dog ikke direkte af kommunen, og her er det vigtigt, at Kommunen gør sine interesser gældende, når der planlægges for disse.

 

Linjeføringen af en kommende motorvej fra Regstrup til Kalundborg er fastlagt efter en VVM-redegørelse i 2012. Rute 22 og 23 gives et løft gennem det statslige trafikforlig, og selv om de umiddelbare forbedringer ligger uden for kommunegrænsen, vil de også styrke de infrastrukturelle forhold for kommunen. Som en del af trafikforliget er der afsat penge til at etablere de første 12 km motorvej på den østligste del af rute 23. Sammen med udbygningen af Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød vil trafikforholdene i korridoren dermed forbedres markant og understøtte væksten i området. Der er desuden afsat penge til omfartsvej om Slagelse i trafikforliget, hvilket også vil styrke den sydgående trafik.

 

Kalundborg Kommune opretholder de arealreservationer til trafikale anlæg, der er fastlagt i den tidligere Regionplan, bl.a. omfartsvejen om Høng og arealreservationen for dobbeltspor frem til Vipperød. Samtidig arbejdes der på at forbedre forholdende for pendlerne til og fra Kalundborg by ved at undersøge muligheden for en ekstra station ved Novo Nordisk.

 

Ligesom den overordnede infrastruktur på vejnettet er reguleret gennem staten er også højspændingsnettet, hvilket i sidste planperiode har medført, at omformerstationen ved Herslev er anlagt for at realisere "Den elektriske Storebæltsforbindelse".

  

Indsatsområder i planperioden

For de fleste af de emner, der behandles i dette afsnit gælder, at deres igangsættelse foranlediges af andre, fx udbygning af statsveje og jernbane samt opsætning af vindmøller og etablering af anlæg, der kræver VVM-vurdering. Derfor er der ingen konkrete indsatsområder i planperioden. Indsatsen er i stedet styret af at yde den nødvendige planlægning og støtte for sådanne projekter, når de søges realiseret.

 

Der vil løbende blive arbejdet for at styrke den trafikale infrastruktur både for transport via vejsystemet og via kollektiv trafik. Dette kan foregå både gennem vedligeholdelse og anlæg af kommunale veje og gennem dialog med de relevante statslige myndigheder, hvad angår de statslige veje.

Sidst opdateret 03/11-2014

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

 

Siden er ændret den 29. september 2014 som følge af vedtaget kommuneplantillæg nr. 1 - Klimatilpasning.

Siden er ændret den 3. juni 2015 som følge af vedtaget kommuneplantilæg nr. 3 - Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies