Kommuneplan
2013-2024

  

Jernbaner

Nærbillede af tog

Arealudlægget for dobbeltspor til Værslev opretholdes, og der arbejdes for en station ved Novo Nordisk som supplement til Kalundborg Station.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • arbejde for en opgradering af jernbaneforbindelsen mod øst (hovedstadsområdet, Roskilde og Holbæk)
  • arbejde for hurtigere og hyppigere togforbindelser på strækningerne Kalundborg-Holbæk-Roskilde-København samt Høng-Tølløse-København og Høng-Slagelse-København
  • arbejde for at etablere en station ved Novo Nordisk (Kalundborg Øst) som supplement til Kalundborg station

Retningslinjer

8.2.1 Der udlægges et anlægsområde til anlæg af dobbeltspor på jernbanestrækningen Holbæk-Værslev. Dette fremgår at temaet jernbaner - planlagte dobbeltspor på kortet 8.2.a.

 

8.2.2 Der udlægges et anlægsområde til stationsanlæg ved Novo Nordisk (Kalundborg Øst). Dette fremgår af temaet planlagt ny station på kortet 8.2.a.

 

 Kort 8.2.a. jernbaner, stationer og planlagte.

 

8.2.3 Inden for anlægsområdet må der ikke foretages investeringer eller ændringer i den hidtidige arealanvendelse på en sådan måde, at der kan opstå konflikt i forhold til den anvendelse, der er reserveret mulighed for.

 

8.2.4 Anlæg skal altid indpasses under hensyntagen til omgivelsernes karakter, og der kan stilles særlige krav til det enkelte anlægs placering og udformning.

Sidst opdateret 25/02-2014

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

 

Siden er ændret den 29. september 2014 som følge af vedtaget kommuneplantillæg nr. 1 - Klimatilpasning.

Siden er ændret den 3. juni 2015 som følge af vedtaget kommuneplantilæg nr. 3 - Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies