Kommuneplan
2013-2024

  

Kalundborg Ny Vesthavn

Kraner på pier

Kalundborg Kommune har vedtaget et tillæg til Kalundborg Kommuneplan 2000-2012 med det formål at muliggøre udbygning af en Ny Vesthavn i Kalundborg. Tillægget er optaget i denne kommuneplan.

Nedenstående er retningslinjerne for Kalundborg Ny Vesthavn. For uddybning af disse henvises til kommuneplantillæg nr. 25 til Kalundborg Kommuneplan 2000-2012 for udviklingen af Kalundborg Ny Vesthavn. 

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • understøtte en fortsat udvikling af Kalundborg Havns potentiale
  • understøtte en attraktiv byudvikling ved og omkring den nuværende Kalundborg Havn under hensyntagen til havnens udviklingsbehov 

Retningslinjer

8.3.1 For Kalundborg Ny Vesthavn gælder, at:

  1. der skal sikres mulighed for opfyld på søterritoriet til havneanlæg
  2. det samlede havneanlæg udlægges som BYOMRÅDE og overføres til byzone
  3. der i området angivet i figur 8.3.a kan etableres færgehavn med tilhørende terminal- og andre anlæg i relation til færgetrafikken. Desuden kan der etableres containerterminal og faciliteter til håndtering af massegods. På ikke-kajnære arealer kan der endvidere etableres havnerelaterede erhverv
  4. der foretages en funktionsopdeling af havnen i færgehavn, massegods, containerhavn, havnerelateret erhverv og adgangsvej som vist på kort 8.3.b
  5. havnen trafikbetjenes ved tilslutning til eksisterende Asnæsvej
  6. der skal sikres etableret en økologisk forbindelse i form af et plantebælte langs områdets afgrænsning mod land
  7. de miljømæssige konsekvenser skal ligge inden for de rammer, der er beskrevet i VVM-redegørelsen med tilhørende Tillæg nr. 25 til Kalundborg Kommuneplan 2000-2012

 

Kort 8.3.a. Kalundborg Ny Vesthavn

 

Kort 8.3.b.  Ny Vesthavns delområder

I. Færgehavn

II. Massegodshavn og havnerelateret erhverv

III. Containerhavn

IV. Adgangsvej

 

Sidst opdateret 04/05-2015

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

 

Siden er ændret den 29. september 2014 som følge af vedtaget kommuneplantillæg nr. 1 - Klimatilpasning.

Siden er ændret den 3. juni 2015 som følge af vedtaget kommuneplantilæg nr. 3 - Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies