Kommuneplan
2013-2024

  

VVM-pligtige husdyrbrug

Store landbrugsbygninger

Retningslinjerne for VVM-godkendte husdyrbrug er videreført fra Regionplan 2005 for Vestsjællands Amt og tillæg til denne. VVM-reglerne for husdyrbrug er fra 1. januar 2007 samlet og integreret i husdyrloven. Fremtidige ansøgninger om nyetablering, udvidelse eller ændring af husdyrbrug skal behandles efter denne lov.

Retningslinjer

VVM-godkendte husdyrbrug:

8.9.1 VVM-godkendte husdyrbrug fremgår af temaet VVM husdyrbrug på kortet 8.9.a.

 

Kort 8.9.a. VVM-pligtige husdyrbrug   

 

Udvidelse af svineproduktion på Tornehøjgård ved Dalby

8.9.2 På landbrugsejendommen Tornehøjgård, Fægangsvejen 4, Dalby, 4281 Gørlev, matr. nr. 8a m.fl. Dalby by, Kirke-Helsinge kan svineproduktionen udvides op til 362,4 dyreenheder (DE), svarende til 1.150 årssøer, 12.000 smågrise, 600 polte og 350 slagtesvin. Der kan opføres ny stald på 1.600 m2 og etableres gyllebeholder på 2.500 m3.

 

I en afstand af 300 meter fra produktionsanlægget (staldbygninger og gylletanke) må der ikke planlægges for nye boliger eller sommerhuse.

  

Udvidelse af svineproduktion på Særslevgaard ved Særslev

8.9.3 På landbrugsejendommen Særslevgaard, Skippingevej 31, 4460 Snertinge, matr. nr. 13a m.fl. Særslev By, Særslev kan svineproduktionen udvides op til 428,5 DE, svarende til 12.873 smågrise fra 7-30 kg og 12.873 slagtesvin fra 30-100 kg. Der kan opføres ny stald på 3.200 m2 og etableres gyllebeholder på 3.700 m3.

 

I en afstand af 300 meter fra produktionsanlægget (staldbygninger og gylletanke) må der ikke planlægges for nye boliger.

  

Udvidelse af svineproduktion ved Ellede

8.9.4 På landbrugsejendommen Elledevej 95, 4400 Kalundborg, matr. nr. 6a m.fl. Ellede by, Raklev, kan svineproduktionen udvides fra 244,5 dyreenheder (DE) til 377,9 DE svarende til 500 søer, 9.100 smågrise, 7.000 slagtesvin og 1.000 polte over 100 kg.

 

I udvidelsen på Elledevej 95 indgår en overflytning af i alt 83,5 DE fra Elledevej 47-49 matr. nr. 4a og 5a, Ellede by, Raklev. I forbindelse med udvidelsen etableres en ny slagtesvinestald på ca. 1.400 m2.

 

I en afstand af 300 meter fra produktionsanlægget (staldbygninger og gylletanke) må der ikke planlægges for nye boliger eller sommerhuse. 

  

Udvidelse af kvægbrug på Asnæs

8.9.5 På landbrugsejendommen Mineslund, Asnæs Skovvej 38, 4400 Kalundborg, matr. nr. 1t m.fl., Lerchenborg Hdg., Årby kan kvægproduktionen udvides op til 498,4 DE, svarende til 300 malkekøer, 300 opdræt og 150 stude. Udvidelsen medfører ikke ændring af det eksisterende staldanlæg.

 

I en afstand af 300 meter fra produktionsanlægget (staldbygninger og gylletanke) må der ikke planlægges for nye boliger eller sommerhuse.

 

Sidst opdateret 08/05-2013

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

 

Siden er ændret den 29. september 2014 som følge af vedtaget kommuneplantillæg nr. 1 - Klimatilpasning.

Siden er ændret den 3. juni 2015 som følge af vedtaget kommuneplantilæg nr. 3 - Klimatilpasning for øget nedbør i Kalundborg By.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies