Kommuneplan
2013-2024

  

G4.OF01

Følgende bestemmelser er rammer for lokalplanlægning

Se øvrige gældende bestemmelser for området under 'Generelle rammebestemmelser' for hhv. arealanvendelsen og de tværgående emner.

 

Rammeomr. G4.OF01
Gl. rammenr.
Distrikt G4 Gørlev, Vinde Helsinge Fri- og efterskole
Anvendelse generelt Offentlige formål
Områdets anvendelse Skole med tilhørende boliger for lærere og elever, værksteder, idrætsanlæg m.v.
Zoneforhold Landzone
Fremtidige zoneforhold Landzone
Maks. bebyggelsesprocent 40
Maks. bygningsrumfang i forhold til grundareal
Maks. etager 1.5
Maks. bygningshøjde (m) 8.5
Bebyggelsesforhold i øvrigt
Miljøforhold
Infrastruktur (veje, stier og trafikforhold) Der kan etableres vej- og stianlæg som er nødvendig for adgang til bygninger og friarealer
Friarealer og beplantning Hegn ved og omkring skolen skal være som levende hegn. Ved boldbaner kan dog anvendes trådflethegn i nødvendigt omfang.
Andet Det vil blive vurderet nærmere, hvordan skolen mest hensigtsmæssigt kan udbygges. Nære kirkeomgivelser er omfattet af fredning.

 

 

Andre rammeområder

Se andre rammeområders bestemmelser i G4 Landområdet.

 

Lokalplaner m.v.
Rammebestemmelserne ændrer ikke på bestemmelser der er fastlagt i en gældende lokalplan eller byplanvedtægter. Se lokalplaner m.v. på Kalundborg Kommunes hjemmeside.

 

Sidst opdateret 27/05-2013

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies