Kommuneplan
2013-2024

  

Rammer for Ubby-Jerslev planområde

Rækkehuse

Rammerne er bindeled mellem hovedstrukturens mål og retningslinjer og den mere detaljerede lokalplanlægning. Bestemmelserne fastlægger anvendelses- og byggemulighederne i de enkelte dele af kommunen. De er grundlaget for den fremtidige lokalplanlægning, men er også vejledende for kommunens øvrige administration af områder og enkeltsager.

Rammerne består af overordnede retningsgivende bestemmelser for de enkelte områders anvendelse, bebyggelsestæthed m.m. Den egentlige detailregulering og udformning af nærmiljøet finder sted i lokalplanlægningen, og først når rammerne er indarbejdet i lokalplaner, er de retligt bindende for de ejendomme, der er omfattet af lokalplanen. Det betyder også, at eksisterende lovlig brug af en ejendom - uanset rammebestemmelserne - kan fortsætte uændret. Rammerne er således ikke byggeforskrifter og giver i sig selv ikke byggeret og lignende.

 

Læs mere om rammer for lokalplaners indhold, retsvirkninger m.v.

Generelle rammebestemmelser

Der er fastsat generelle rammebestemmelser for de enkelte rammeområders anvendelse samt en række tværgående emner. De generelle rammebestemmelser er gældende, hvor intet andet er nævnt om det pågældende emne under det enkelte rammeområdes bestemmelser.

Specifikke rammebestemmelser

Se de enkelte rammeområders bestemmelser under følgende distrikter for byområderne og landområdet i Ubby-Jerslev planområde:

 

 

Sidst opdateret 21/03-2013

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk