Kommuneplan
2013-2024

  

Kom med dine ideer og forslag - planlægning for biogasanlæg, Lerchenfeldvej 231, Kalundborg

PlanEnergi har på vegne af Febjerg Biogas A/S ansøgt Kalundborg Kommune om mulighed for at etablere et biogasanlæg på ejendommen Lerchenfeldvej 231, Kalundborg.

Febjerg Biogas A/S ønsker at etablere et biogasanlæg, der kan behandle op til 100.000 tons biomasse pr. år. Der forventes en årlig produktion på op til 8 mio. m3 metan.

Anlægget er VVM-pligtigt, idet projektet er omfattet af bilag 1, punkt 10 i bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Det betyder, at der skal udarbejdes miljøkonsekvensrapport som grundlag for kommunens afgørelse af, om ansøgningen kan imødekommes.

Det ansøgte forudsætter desuden, at der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2017-2028, der kan give afsæt for en landzonetilladelse.

Ideer og forslag
Kalundborg Kommune inviterer borgere og berørte myndigheder m.fl. til at komme med ideer og forslag til planlægningen samt bemærkninger til indholdet af miljøkonsekvensrapporten.

Der er udarbejdet et idéoplæg, der beskriver projektet nærmere:
•    Kom med dine ideer og forslag til planlægning for biogasanlæg, Lerchenfeldvej 231, Kalundborg

Idéoplægget offentliggøres udelukkende her på Kalundborg Kommunes hjemmeside.

Tidsfrist
Kalundborg Kommune opfordrer alle interesserede til at komme med ideer og forslag til det videre arbejde med at vurdere projektet.

Ideer og forslag være modtaget skriftligt hos kommunen senest den 14. marts 2018 på e-mail dto@kalundborg.dk eller: Kalundborg Kommune, Plan, Byg og Miljø, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg.

Spørgsmål
Spørgsmål kan rettes til Laila L. Christensen, tlf. nr. 59 53 49 20 eller e-mail: laila.christensen@kalundborg.dk

 

Sidst opdateret
Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies