Kommuneplan
2013-2024

  

Erhverv

Hovedindgang ved Novo

Af Kalundborg Kommunes vision fremgår, at det fortsat skal være attraktivt at drive virksomhed i Kalundborg kommune. Det gælder for såvel store som mellemstore og små virksomheder.

Kalundborg kommune er kendetegnet ved et antal meget store, internationalt orienterede industrivirksomheder, lokaliseret i Kalundborg by, hvis betydning rækker langt ud over kommune, region og nation. Kalundborg Havn har, som Sjællands dybvandshavn og med godsforbindelsen til Jylland også særlige forudsætninger. 

 

De store virksomheder sætter i høj grad dagsordenen for Kalundborgs fremtidige udvikling. Kalundborg Kommune ønsker gennem et tæt samarbejde om tiltrækning af EU-midler inden for især innovation og bæredygtige produktionsformer og produkter at understøtte virksomhedernes udvikling i en bæredygtig retning. Den Industrielle Symbiose og produktion af bioethanol er eksempler herpå.     

  

Kalundborg kommunes øvrige erhvervsliv rummer et bredt spekter af virksomheder, som retter sig mod lokalområdets forsyning, men mange – bl.a. håndværksvirksomheder – har opgaver i såvel region Sjælland som hovedstadsområdet. Kalundborg Kommunes erhvervspolitik og Erhvervsråd sigter mod, at alle virksomheder får gode vilkår og relevant rådgivning for deres fortsatte udvikling. 

 

Landbrugserhvervet har fortsat stor betydning i Kalundborg, men samtidig medfører en hastig udvikling i driftsformen, at mange driftsbygninger overflødiggøres og kan give grundlag for nye erhvervstyper i landdistrikterne – under behørig hensyntagen til såvel landbrugsmæssige som natur og -kulturkvaliteter.

Sidst opdateret 02/05-2014

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

Informationer på kort

> Kommunens digitale kortside

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk