Kommuneplan
2013-2024

  

Erhverv

Hovedindgang ved Novo

Af Kalundborg Kommunes vision fremgår, at det fortsat skal være attraktivt at drive virksomhed i Kalundborg kommune. Det gælder for såvel store som mellemstore og små virksomheder.

Kalundborg kommune er kendetegnet ved et antal meget store, internationalt orienterede industrivirksomheder, lokaliseret i Kalundborg by, hvis betydning rækker langt ud over kommune, region og nation. Kalundborg Havn har, som Sjællands dybvandshavn og med godsforbindelsen til Jylland også særlige forudsætninger. 

 

De store virksomheder sætter i høj grad dagsordenen for Kalundborgs fremtidige udvikling. Kalundborg Kommune ønsker gennem et tæt samarbejde om tiltrækning af EU-midler inden for især innovation og bæredygtige produktionsformer og produkter at understøtte virksomhedernes udvikling i en bæredygtig retning. Den Industrielle Symbiose og produktion af bioethanol er eksempler herpå.     

  

Kalundborg kommunes øvrige erhvervsliv rummer et bredt spekter af virksomheder, som retter sig mod lokalområdets forsyning, men mange – bl.a. håndværksvirksomheder – har opgaver i såvel region Sjælland som hovedstadsområdet. Kalundborg Kommunes erhvervspolitik og Erhvervsråd sigter mod, at alle virksomheder får gode vilkår og relevant rådgivning for deres fortsatte udvikling. 

 

Landbrugserhvervet har fortsat stor betydning i Kalundborg, men samtidig medfører en hastig udvikling i driftsformen, at mange driftsbygninger overflødiggøres og kan give grundlag for nye erhvervstyper i landdistrikterne – under behørig hensyntagen til såvel landbrugsmæssige som natur og -kulturkvaliteter.

Sidst opdateret 02/05-2014

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

Informationer på kort

> Kommunens digitale kortside

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies