Kommuneplan
2013-2024

  

Den Grønne Industrikommune

Kommunens styrke er en række stærke industrivirksomheder indenfor cleantech og farma/medico samt energi og klima, der i dag udgør en vækstmotor for erhvervslivet. Denne styrkeposition satser kommunen på at udvikle som "Den Grønne Industrikommune".

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • understøtte en grøn og økonomisk bæredygtig erhvervsudvikling
  • udvikle vores  styrkeposition indenfor cleantech og farma/medico igennem klyngeudvikling, Symbiose og innovation
  • understøtte Kalundborg Havns udvikling som erhvervshavn

Redegørelse

Kommunens styrke er en række stærke industrivirksomheder indenfor cleantech og farma/medico, der i dag udgør en vækstmotor for erhvervslivet. Kommunen skal understøtte en klyngeorienteret udvikling, hvor den eksisterende industri er udgangspunktet.

 

Den industrielle symbiose og ikke mindst tankesættet bag, giver os et ganske unikt udgangspunkt herfor. Denne styrkeposition satser kommunen på at udvikle som "Den Grønne Industrikommune".


Virksomhederne i Kalundborg står i dag i et globalt marked, hvor konkurrencen fra udenlandske konkurrenter medfører en daglig udfordring for at bevare og udbygge deres position. Derfor skal vi satse på at udvikle deres styrker og understøtte virksomhederne i fremover, i højere grad at konkurrere på evnen til at udnytte og omsætte viden. Det er vigtigt at kommunen arbejder aktivt for at samarbejdet mellem virksomhederne og vidensinstitutioner fremmes.

 

I Kalundborg er skabt et særligt miljø, der nærer innovation og etableringen af testfaciliteter (pitstop mellem laboratorium og marked) så som Inbicon, pyroneer og E4 water. Det vil sige at Kalundborg kommunes potentiale som stedet hvor demonstrations- og testfaciliter for nye teknologier placeres og udvikles er stor. Derfor vil Kalundborg Kommune, i samarbejde med virksomhederne og universiteterne, arbejde for at tiltrække yderligere test- og demonstrationsfaciliteter, som både på kort og lang sigt understøtter virksomhedernes behov for at udvikle og teste deres produkter i storskala. Samtidig ønsker vi at knytte forskningsmiljøerne til lokale industrier i Nordvestsjælland.

 

Cleantech er et erhverv med særlig høj værdiskabelse som primært skyldes at sektoren har mange højtuddannede medarbejdere. Verdens udfordringer på bl.a. klima- og energiområdet stiller krav til fremtidens vækst, men åbner også for nye markeder og produkter især inden for cleantechbrancen. Kravet til den fremtidige vækst er, at den skal ske i verden, hvor stigende produktionen afkobles fra tilsvarende stigninger i pris, vareinput, energiforbrug, affald og miljøbelastning. Kommunen ønsker aktivt at tage del i omstillingen til et klimavenligt og energieffektivt samfund uafhængigt af fossile energikilder. Samarbejdet med virksomhederne og kommunens Erhvervs- og Udviklingspolitik samt Klima- og Energiplan er vigtige redskaber. Kommunen vil bygge på lokale erfaringer med globalt udsyn og satser på at anvende og afprøve mulighederne i nye, grønne teknologier.

Sidst opdateret 27/05-2013

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

Informationer på kort

> Kommunens digitale kortside

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies