Kommuneplan
2013-2024

  

Kalundborg Havn

Kalundborg Havn udgør sammen med de to private havne, Statoil Raffinaderiets havn og Asnæsværkets havn ét samlet havnekompleks, hvis samlede godsomsætning er ca. 10 mio. tons, og hvis anløbsantal er blandt Danmarks største. Kalundborg Havn er Region Sjællands dybvandshavn, og Kommunalbestyrelsen ønsker at Kalundborg Havn fortsat skal være en erhvervshavn af national betydning.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • understøtte Kalundborg Havns udvikling som erhvervshavn
  • understøtte en attraktiv byudvikling ved og omkring den nuværende Kalundborg Havn under hensyntagen til havnens udviklingsbehov

Redegørelse

Kalundborg Havn er en af Danmarks største trafikhavne og Sjællands korneksporthavn. Kalundborg Havn udgør sammen med de to private havne, Statoil Raffinaderiets havn og Asnæsværkets havn ét samlet havnekompleks, hvis samlede godsomsætning er på 10,2 mio. tons, og hvis anløbsantal er blandt Danmarks største. Kalundborg Havn er Sjællands dybvandshavn.

 

Samspillet mellem de tre havne giver disse en særlig national betydning, som Kalundborg Kommune vil arbejde på at fastholde og understøtte. Den særlige betydning understreges af, at Kalundborg Havn er den eneste offentlige dybvandshavn i Region Sjælland med potentiale for betydelige fysiske udvidelser, og den er samtidig en vigtig vej ind i Øresundsregionen.

 

Kommunalbestyrelsen ønsker, at Kalundborg Havn fortsat skal være en erhvervshavn af national betydning, og derfor skal en attraktiv byudvikling ved og omkring havnen ske under hensyntagen til havnens udviklingsbehov.

 

Kalundborg Havn huser et antal store, havnebrugende virksomheder – produktionsvirksomheder såvel som transport-/shippingvirksomheder – der er i fortsat vækst, og som investerer store beløb i udbygning på havnen. Kalundborg Havn har over årene udviklet sig til en af Danmarks største korneksporthavne, ligesom havnen de senere år er gået ind som destinationshavn i krydstogtmarkedet. Senest blev Kalundborg Havn i 2012 containerhavn, så havnen nu er en del af et omfattende rutenetværk med direkte forbindelse til og fra de store containerhavne i Hamborg og Bremerhaven og herudover forbindes med Storbritannien, Polen, de baltiske lande, Rusland og Finland.

 

Kalundborg Havns betydning for den vejbaserede godstransport er betydelig. Kattegatruten betjener færgeruten Kalundborg-Aarhus og overfører ca. 100.000 lastbiler, biler, trailere etc. på årsbasis. Samtidig er Kalundborg Havn alternativ til Storebæltsbroen for godstransport, hvis vejret, ulykker eller andre uregelmæssigheder forhindrer transport over broen.

 

I den kommende planperiode vil Kommunalbestyrelsen, i samarbejde med Kalundborg Havn, arbejde for at tiltrække havnerelaterede virksomheder. Kommunen vil ligeledes arbejde for at den overordnede infrastruktur til og fra havnen forbedres.

 

Udvikling af Kalundborg Havn

Den unikke position som Sjællands erhvervshavn nummer ét giver Kalundborg havn et helt særligt udviklingspotentiale. Dette skal ses i sammenhæng med, at havnens beliggenhed med direkte adgang til det overordnede vejnet og med banetilslutning gør, at havnen kan udbygges, uden at dette giver trafikale gener i byen.

 

For at udnytte dette potentiale har Kalundborg Kommune udarbejdet det planmæssige grundlag for en betydelig udbygning af havnen, Kalundborg Ny Vesthavn: Kommuneplantillæg 25 til Kalundborg Kommuneplan 2001-2012. Se retningslinjerne for Kalundborg Ny Vesthavn.

 

Etableringen af Kalundborg Ny Vesthavn omfatter bl.a. en udvidelse af havnens arealer med 600.000 m2 , hvorved havnekapaciteten øges betragteligt. Bl.a. Kattegatfærger, og hermed de landværts vejforbindelser, flyttes til Ny Vesthavn, og (yderligere) tung trafik gennem de eksisterende byområder kan undgås. 

 

Med etableringen af en tilfredsstillende vejforbindelse fra Kalundborg til Holbækmotorvejen vil Kalundborg Havns tilgængelighed i forhold til det øvrige Sjælland blive væsentligt forbedret. Eksempelvis vil hovedparten af Hovedstadsområdet kunne nås på samme tid som fra Københavns Havn. Se retningslinjen for veje.

 

Derudover rummer den ny Vesthavn mulighed for at etablere større havnebrugende produktionsanlæg og dermed talrige arbejdspladser for både ufaglærte, faglærte, mellemteknikere samt universitets- og ingeniøruddannede.

 

Sidst opdateret 08/05-2013

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

Links og dokumenter

> Kalundborg Havn

Informationer på kort

> Kommunens digitale kortside

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies