Kommuneplan
2013-2024

  

Rådgivning m.m.

Skilt til Kalundborg Erhvervsråd

Kalundborg Kommunes erhvervsservice varetages af Kalundborg Erhvervsråd, Væksthus Sjælland og på udvalgte områder gennem Kalundborg Kommunes Bruxelleskontor. 

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at: 

  • gøre erhvervs- og udviklingspolitikken til ramme om en løbende dialog og et samarbejde om realisering
  • sikre, at udmøntning af erhvervspolitikken sker i et samarbejde med Erhvervsrådet, virksomhederne og andre relevante aktører
  • styrke virksomhedsrådgivningen gennem behovsafdækning rettet mod alle potentielle virksomheder
  • understøtte virksomhedsudviklingen i virksomheder, hvis behov kan afhjælpes gennem rådgivningssystemets kompetencer 
  • skabe et stærkt lokalt beredskab til gavn for virksomheder, der har fordel af samarbejdet med Vækstforum og EU-systemet
  • venskabsbysamarbejdet også ses i et erhvervsudviklings- og internationaliseringsperspektiv 

Redegørelse

Forpligtelsen til at levere lokal og specialiseret erhvervsservice er Kommunens. Rammerne herfor er sat af staten.

 

Rådgivningssystemet bygger på princippet om enstrengethed – altså kun én indgang. 

 

Den lokale erhvervsservice består bl.a. af vejledning i forbindelse med virksomhedsstart og kurser og temamøder for iværksættere og virksomheder og varetages af Kalundborgegnens erhvervsråd. Erhvervsrådet modtager et økonomisk tilskud fra Kalundborg Kommune, der sammen med medlemsbidrag fra alle medlemsvirksomhederne er grundlaget for erhvervsrådets virksomhed. 

 

Samarbejdet mellem erhvervslivets selvstændige interessevaretager og kommunen som myndighedsvaretager er de ligeværdige parter, der sikrer en god dialog og en sundt klima for erhvervsudvikling. Årlige partnerskabsaftaler afstemmer indsatsen det enkelte år.

 

Iværksættere samt små og mellemstore virksomheder har ofte behov for at få tilført kompetent sparring/rådgivning i forbindelse med 'udviklingsspring'. Dette behov formuleres sjældent direkte af virksomheden selv. Derfor er en opsøgende, problemafdækkende, servicerende og netværksskabende indsats helt central.

 

Den specialiserede erhvervsservice, der først og fremmest er rettet mod vækstiværksættere, varetages af Væksthus Sjælland, der er ejet og drevet af de 17 kommuner i regionen. Den lokale erhvervsservice kan, hvis behovet opstår, danne basis for et lokalt væksthusinitiativ. 

 

Kalundborg Kommunes erhvervs- og udviklingspolitik rummer indsatser, som er rettet mod alle virksomheder, eksisterende som potentielle, i kommunen. Se afsnit om baggrund for hovedpolitikken for Virksomhed og Job.

 

International satsning

De store industrivirksomheder, som alle er dele af internationale netværk og koncerner, er sammen med havnen årsagen til, at Kalundborg Kommune som den eneste danske kommune har valgt en selvstændig repræsentation i Bruxelles. 

 

For at udnytte potentialet i den internationale orientering til gavn for områdets virksomheder ønsker Kalundborg Kommune at være repræsenteret i Bruxelles. Formålet med EU-repræsentation er tosidigt:

  • på den ene side at skabe øget bevidsthed om, øget fokus på og øget udbytte af EU-ordninger til gavn for områdets virksomheder
  • på den anden side at skabe kendskab til og goodwill for Kalundborg Kommune i EU-systemet

De store virksomheder i Kalundborg har ressourcer og kapacitet til at tiltrække og drive EU-projekter inden for udvalgte satsningsområder, bl.a. klima og energi.
 

Ved at tiltrække EU-midler til de store virksomheder i Kalundborg tilgodeses to væsentlige forhold: Dels understøtter det, at udviklings- og innovationsinitiativer sker i Kalundborg, dels skaber midlerne efterspørgsel efter service- og tjenesteydelser lokalt og øger dermed omsætningen hos leverandørerne.

 

Venskabsbysamarbejdet danner rammen om det kulturelle møde på tværs af landegrænser mellem Kalundborg Kommune og to venskabsbyer og rummer yderligere perspektiver, der kan komme kommunens erhvervsliv til gavn samt understøtte internationaliseringen.

Sidst opdateret 08/05-2013

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

Links og dokumenter

> Kalundborgegnens Erhvervsråd

Informationer på kort

> Kommunens digitale kortside

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies