Kommuneplan
2013-2024

  

Hovedpolitik for virksomhed og job

Nedenstående mål er de overordnede mål for emner under Virksomhed og job. Der henvises i øvrigt til mål for By- og Landskab, Bo og leve samt for Klima, Sundhed og Uddannelse.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at: 

 

  • skabe en bæredygtig vækst gennem målrettet arbejde med innovation, ny teknologi og bedre ressourceudnyttelse gennem symbiosetanken
  • udvikle vores styrkeposition inden for cleantech og farma/medico igennem klyngeudvikling, symbiose og innovation
  • skabe og understøtte samarbejder med virksomhederne og uddannelsesinstitutionerne lokalt, regionalt og i forhold til EU
  • sikre de eksisterende virksomheder gode udviklingsmuligheder
  • understøtte potentialet i underskoven af håndværks- og servicevirksomheder til at udvikle nye og innovative virksomheder indenfor klima, energi og sundhed
  • understøtte muligheder for at drive erhverv i landdistrikterne
  • understøtte Kalundborg Havns udvikling som erhvervshavn
  • virksomhederne i kommunen kan få den arbejdskraft de efterspørger
  • sikre at der kan tilbydes erhvervsarealer i overensstemmelse med erhvervslivets behov
  • Kalundborg kommune er attraktiv for bosætning, oplevelse og industri
Sidst opdateret 27/05-2013

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

Informationer på kort

> Kommunens digitale kortside

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk