Kommuneplan
2013-2024

  

Job og beskæftigelse

En positiv udvikling i antallet af arbejdspladser og i beskæftigelsen er afgørende for Kalundborg kommunes fremtidige udvikling.

Bosætning og beskæftigelse er væsentlige indsatsområder i Kalundborg Kommunes erhvervs- og udviklingspolitik. En fortsat positiv udvikling i borgernes indtægter – og dermed skattegrundlag – er en forudsætning for, at lokalområdet og kommunen fortsat kan udvikle sig positivt og løse deres opgaver.


Derfor er det kommunens mål at skabe gode rammer for erhvervsudvikling og herunder både tiltrække nye virksomheder og arbejdspladser og medvirke til at sikre, at virksomhederne kan få den arbejdskraft, de behøver, gennem en aktiv bosætningspolitik – især med erhvervsaktive som målgruppe.

 

Her er det vigtigt at være opmærksom på samspillet med omgivelserne på det sjællandske arbejdsmarked og Hovedstadsregionen, herunder til- og fraflytning, pendling, og bolig- og transportpriser, har indflydelse på arbejdsmarkedet i Kalundborg – såvel på beskæftigelsen som for virksomhedernes muligheder for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

Efter en periode med høj beskæftigelse og mangel på arbejdskraft inden for flere områder, har der i perioden 2008-2012 været fald i beskæftigelsen og øget ledighed, som stiller Kalundborg Kommune og arbejdsmarkedet over for nye udfordringer. Samtidig har konjunkturudviklingen medført at færre flytter til kommunen.

 

Den fremtidige udvikling i beskæftigelsen og ledigheden i Kalundborg er derfor i høj grad afhængig af, hvordan arbejdsstyrken udvikler sig. Trods øget arbejdsløshed nu kan manglende arbejdskraft således risikere at bremse væksten i Kalundborg - især på lidt længere sigt, og både inden for planperiodens tidsperspektiv 2013-2024 og efterfølgende, er det den demografiske udvikling med flere ældre, der vil stille store krav til kommune og lokalsamfund.


Kalundborg Kommune har flere roller indenfor job- og beskæftigelsesområdet – som både myndighed og som kommunens største virksomhed med ca. 5.000 medarbejdere. 

 
 

Sidst opdateret 22/04-2013

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

Informationer på kort

> Kommunens digitale kortside

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies