Kommuneplan
2013-2024

  

Arbejdspladser og jobs

Virksomhedernes vilkår og udviklingsmuligheder afspejler sig direkte i udviklingen i antallet af arbejdspladser og job i kommunen. Ikke kun antallet af arbejdspladser og job, men også jobbenes indhold har betydning.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • skabe bæredygtig vækst gennem målrettet arbejde med innovation, ny teknologi og bedre ressourceudnyttelse gennem symbiosetankegangen
  • skabe og understøtte samarbejder med virksomheder, uddannelsesinstitutioner lokalt, regionalt og i forhold til EU
  • virksomhederne i kommunen kan få den arbejdskraft de efterspørger
  • understøtte potientialet i underskoven af virksomheder indenfor klima, energi og sundhed
  • det skal være attraktivt at gå på arbejde i private og offentlige virksomheder i Kalundborg kommune 

Redegørelse

Virksomhedsudvikling og udvikling i arbejdspladser indgår i Kalundborg Kommunes generelle erhvervsudvikling, og Kalundborg Kommunes påvirkningsmuligheder fremgår af kommunens Erhvervs- og Udviklingspolitik.

 

Over de seneste 3 år er antallet af beskæftigede bosat i Kalundborg faldet fra ca. 23.500 personer til 21.000 personer. Det svarer til et fald på ca. 10 pct. Der er imidlertid grund til at tro, at de værste fald i beskæftigelsen er overstået. Faldet i beskæftigelsen i Kalundborg er således aftaget år for år - fra 5 pct. i 2009 til 2 pct. i 2011.

 

Udviklingen i beskæftigelsen fordelt på brancher i Kalundborg

 

Antal

Oktober 2008

2008-2009 2009-1010 2010-2011

I alt

(2008-2011)

Antal

Oktober 2011

Landbrug 436 -3% -8% 10% -1% 432
Industri 4.563 -8% -2% -10% -19% 3.717
Byggeri 2.210 -10% -7% 7% -10% 1-981
Handel/transport 4.071 -6% -1% -3% -10% 3.668
Øvrige private virksomheder 3.120 -10% 6% 1% -4% 2.990
Offentlige brancher 8.572 0% -6% -1% -7% 7.967
I alt 22.972 -5% -2,9% -2,0% -9,7% 20.755

 Kilde: Jobindsats.dk og beregninger fra Mploy.

 

Samtidig med at krisen er på retræte, skifter udviklingen karakter. Beskæftigelsen er således begyndt at stige i dele af den private sektor, mens den falder i det offentlige.

 

I den private sektor i Kalundborg ses eksempelvis vækst inden for byggeriet og landbruget, hvor antallet af beskæftigede er steget med henholdsvis 7 og 10 pct. inden for det seneste år. Den positive udvikling gælder ligeledes inden for dele af den private servicesektor.

 

Inden for den offentlige sektor betyder de aktuelle tilpasninger, at antallet af stillinger falder. Konkret er antallet af beskæftigede i Kalundborg Kommune, som arbejder inden for de offentlige brancher, faldet med 7 pct. de seneste 3 år, hvor faldet i det seneste år har udgjort 1 pct.

 

Selvom situationen aktuelt er usikker, forventes beskæftigelsesudviklingen i de kommende år at være stabil eller let stigende. Der er således tegn på, at den økonomiske og aktivitetsmæssige lavkonjunktur bliver afløst af fremgang, der har muligheder for at udvikle sig.

 

Udfordringen i kommuneplanperioden 2013-2024 er fremadrettet at sikre, at såvel private som offentlige virksomheder kan få den nødvendige arbejdskraft, da udviklingen de seneste 3 år har betydet, at andelen af borgere i Kalundborg Kommune, der deltager på arbejdsmarkedet, aktuelt er mere end 10 pct. mindre end antallet af borgere, som er uden for arbejdsmarkedet. Det betyder, kort sagt, at færre personer skal forsørge flere, hvilket fremadrettet vil kunne udfordre den kommunale økonomi og finansieringen af den kommunale velfærd.

 

Den demografiske udvikling, hvor flere ældre træder ud af arbejdsmarkedet i forhold til antallet af unge, som træder ind, forventes fremadrettet at få arbejdsstyrken til at falde. I Kalundborg tilsiger demografien i sig selv, at arbejdsstyrken over de kommende 20 år vil falde med ca. 13 pct. Det er derfor afgørende, at den lokale beskæftigelsesindsats allerede nu har fokus på at udvide arbejdsstyrken, så flere borgere i den erhvervsaktive alder deltager på arbejdsmarkedet i de kommende år.

Den vedtagne tilbagetrækningsreform vil dog betyde, at arbejdsstyrkens fald vil være mindre kraftigt fra 2015 og frem, men reformen vil formentlig ikke være tilstrækkelig til at stoppe arbejdsstyrkens fald i og omkring Kalundborg.

Der kan således opstå flaskehalsproblemer og mangel på arbejdskraft på det lokale arbejdsmarked. Desuden kan der opstå mangel på specialiserede kompetencer blandt andet som følge af, at mange ældre vil trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet over de kommende år.

Globaliseringen og den teknologiske udvikling medfører, at virksomhederne i stigende grad efterspørger mere veluddannede og omstillingsparate medarbejdere. Denne udvikling stiller Kalundborg over for særlige udfordringer, især fordi uddannelsesniveauet hos de unge og yngre er og fortsat vil være relativt lavt. Det er vigtigt at den lokale beskæftigelsesindsats understøtter arbejdet med at løfte uddannelsesniveauet. Et løftet uddannelsesniveau vil samtidig have en positiv indflydelse på borgenes sundhed. Læs kommuneplanens afsnit om uddannelse.

Sidst opdateret 27/05-2013

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

Informationer på kort

> Kommunens digitale kortside

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies