Kommuneplan
2013-2024

  

Bæredygtig udvikling

Beslutninger, vi træffer i dag, har betydning for kommende generationers levevilkår. Udfordringen er ar finde de bæredygtige løsninger på tværs af sektorer i et perspektiv, der rækker mange år ud i fremtiden.

Bæredygtig planlægning

Vi skal leve bæredygtigt og give jorden videre til næste generation på en måde, der ikke forringer deres muligheder. Det lyder højtideligt, men handler om noget så nært som vores hverdag, måden vi indretter os på i dagligdagen, på jobbet og i fritiden. Rammerne for hverdagslivet bliver i vid udstrækning skabt af den langsigtede planlægning af bymønster og infrastruktur, erhvervsudvikling og bosætning. Som det fremgår af kommuneplanens afsnit om Virksomhed og job, Bo og leve samt By og landskab, tages en række af disse udfordringer op, og der sættes mål, der går på tværs af sektorer og rækker ind i fremtiden.

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • Kalundborg Kommune tænker i helheder og skaber resultater på tværs
  • indtænke bæredygtighed i den strategiske og fysiske planlægning

De tværgående temaer

I hver planperiode vil Kommunalbestyrelsen sætte fokus på udvalgte områder Kommunalbestyrelsen har i sin strategi for kommuneplanlægningen valgt Uddannelse, Sundhed og Klima og energi som tværgående temaer i Kommuneplan 2013-2024.

 

Uddannelse er en afgørende forudsætning for, at samfundet som helhed udvikler sig i en bæredygtig retning. Men også for det enkelte individ er uddannelse vejen til et bæredygtigt liv, både økonomisk og socialt. Ligesom uddannelse er sundhed en faktor, der har afgørende indflydelse på samfundets bæredygtighed. En forbedring af folkesundheden betyder øget livskvalitet og flere muligheder for den enkelte og for samfundet som helhed. En ganske særlig udfordring er klimaforandringerne, der stiller kommunerne over for meget store udfordringer. De skal løses nu og i de kommende år, hvis ikke konsekvenserne skal blive uoverskuelige og meget dyre.

 

Kommunens tværgående indsatsområder understøtter gensidigt hinanden – en øget satsning på kollektiv trafik og forbedrede vilkår for cyklister og fodgængere vil både reducere CO2-udslippet og fremme bevægelse og fysisk aktivitet til gavn for folkesundheden, ligesom indsatsen for at hæve uddannelsesniveauet – især for de kortest uddannede – må forventes at påvirke folkesundheden positivt og reducere uligheden i sundhed.

 

En vigtig forudsætning for at kunne håndtere disse udfordringer er at søge løsninger på tværs af sektorer. Ved eksempelvis at etablere adgang til flere rekreative udendørsarealer, rejse bynær skov og sikre grønne områder ved boligudlæg får kommunens borgere flere steder, hvor de kan bevæge sig, lege og motionere – alt imens planternes optag af CO2 gavner klimaet.

 

Kommunen har som myndighed, som arbejdsplads, som vejleder og som samarbejdspartner mulighed for at bane vejen for en mere bæredygtig adfærd. Kalundborg Kommune vil i planperioden arbejde med bæredygtighed ud fra en integreret betragtning hvor bæredygtighed dækker såvel økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter. For at fremme arbejdet med at integrere bæredygtighed både i Kalundborg Kommune som virksomhed og kommunen som geografisk område, vil der i planperioden være fokus på at styrke dialogen med borgere og grønne interessenter om en bæredygtig udvikling.

Sidst opdateret 28/05-2013

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

Links og dokumenter

> Planstrategi 2011

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies