Kommuneplan
2013-2024

  

Sundhed

Sundhed står højt på den politiske dagsorden i kommunerne i dag, og der arbejdes med at skabe rammer og tilbud til gavn for borgernes sundhed. I Kalundborg kommune arbejdes der med sundhed på tværs af forvaltningsområder og bl.a. med udgangspunkt i kommunens sundhedspolitik.

Sundhed på den politiske dagsorden

Der er mange grunde til, at det er fornuftigt at have sundhed på dagsorden. Sundhed og sygdom har stor betydning for det enkelte menneskes livskvalitet og trivsel og herunder muligheden for at klare sig godt i forhold til familieliv, sociale relationer og erhvervsmæssigt. I et samfundsmæssigt perspektiv har sundhed og sygdom også betydning for sammenhængskraften. Væksten i antallet af borgere med kroniske sygdomme, flere ældre og øgede behandlingsmuligheder medfører stigende efterspørgsel efter ydelser til bl.a. behandling og pleje. Det betyder, at der bliver et øget behov for en prioritering af de ressourcer, der er til rådighed.

 

Sundhedsfremmende og forebyggende indsatser kan være en del af løsningen, idet disse indsatser kan være konkrete tilbud til borgerne, som kan være med til at fremme deres sundhed og funktionsniveau. Indsatser kan også bestå i at etablere sunde rammer som ’gør det sunde valg let’ for borgerne eller som påvirker borgernes adfærd.

 

Der er mange faktorer, som har betydning for den enkeltes sundhedstilstand: arv, alder og køn er givne. Men herudover kommer en række ydre faktorer som livsstil, sociale relationer, levevilkår, uddannelse og økonomi. Sundhedsfremme og forebyggelse er vigtige elementer til at modvirke den sociale ulighed, som kan være en konsekvens af de ydre faktorers betydning.

 

I Kalundborg Kommune arbejdes der med at reducere ulighed i sundhed, bl.a. ved at arbejde med at løfte uddannelsesniveauet og give viden og muligheder for en aktiv og sund hverdag.

 

I kommunen samarbejdes der tværsektorielt om forebyggelsesindsatser som fx. tobak, alkohol og fysisk aktivitet, ligesom der arbejdes med afsæt i kommunens Sundhedspolitik, der blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i foråret 2009.

 

Mål

Det er Kommunalbestyrelsens mål at:

  • der i Kalundborg Kommune er rammer, som giver mulighed for at leve et sundt liv 

  • middellevetiden for borgere i Kalundborg kommune øges i forhold til landsgennemsnittet samtidig med, at livskvaliteten forbedres
  • sætte konstant fokus på den sociale ulighed i sundhed i Kalundborg kommune
  • Kalundborg Kommune medvirker til at udvikle ny viden på sundhedsfremme- og forebyggelsesområdet
  • borger, virksomheder og frivillige organisationer indgår i et forpligtende sundhedsnetværk

 

Sidst opdateret 04/05-2015

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies