Kommuneplan
2013-2024

  

Uddannelse

Uddannelse er en afgørende og kritisk forudsætning for fortsat udvikling i forandrings- og videnssamfundet - både for den enkelte og for Kalundborg Kommune som helhed. Arbejdsmarkedet efterspørger i stigende grad veluddannet arbejdskraft, og virksomhedernes vækst og innovation risikerer at blive bremset, hvis der ikke er kvalificeret arbejdskraft til rådighed.

Kvalifikationer og Kompetencer

Uddannelse er essentielt i et samfund i stadig forandring og udvikling. Sikringen af de kommende generationers eksistensgrundlag sker kun gennem en stadig fastholdelse og udvikling af borgernes kvalifikationer og kompetencer. Den globale arbejdsdeling betyder samtidig, at Kalundborg Kommune som grøn industrikommune stilles overfor væsentlige udfordringer. Virksomheder etablerer sig de steder, hvor resurser og kompetencer er tilstede.

 

For den enkelte borger medfører en forældet eller begrænset uddannelse øget risiko for marginalisering på arbejdsmarkedet, længere ledighedsperioder, lav indkomst, dårligere sundhed og ringere mulighed for at ens børn opnår en bedre uddannelse. Samtidig stiller globaliserings- og teknologiudviklingen det enkelte menneske overfor daglige udfordringer – som borgere i et demokratisk samfund, som forældre til mediebrugende børn og som medarbejder i en privat eller offentlig virksomhed.

 

Kommunalbestyrelsen har derfor valgt fortsat at fokusere på uddannelse som et tværgående indsatsområde i kommuneplanen.

 

Kalundborg Kommune har et lavt uddannelsesniveau, målt som andelen af en ungdomsårgang i 9. klasse i Kalundborg, der i løbet af de følgende 25 år opnår mindst en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. 86 % forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse, mod landsgennemsnittet 89,6 %, mens 41 % vil gennemføre en videregående uddannelse, mod landsgennemsnittet 53,6 %. Kommunen er således et godt stykke vej fra Regeringens mål om, at 95 % af en ungdomsårgang skal have gennemført en ungdomsuddannelse i 2015.

 

Næsten alle unge i Kalundborg kommune tilmeldes en ungdomsuddannelse, men senere ophør - især på de erhvervsfaglige ungdomsuddannelser - indebærer, at mange unge og yngre i kommunen ikke opnår en kompetencegivende uddannelse, og dermed bliver sårbare på et arbejdsmarked, der kræver kompetencer. Med den statslige udmelding om ungeindsatsen i forhold til de ledige unge bliver uddannelse for en del af de ledige 18-24 årige et væsentligt bidrag til at opfylde 95 %-målsætningen.

 

Kalundborg Kommune vil løfte uddannelsesniveauet bredt og derfor satses massivt på 95 %-målsætningen. For at nå målet er det vigtigt, at mange forskellige aktører arbejder sammen for at motivere børn og unge til at prioritere uddannelse. Her spiller den tidlige indsats - og ikke mindst folkeskolen - en afgørende rolle.

Mål

Det er kommunalbestyrelsens mål at:  

  • andelen af unge, der får en ungdomsuddannelse øges med henblik på, at 95 % af en ungdomsårgang opnår en ungdomsuddannelse
  • der findes ungdomsuddannelser i kommunen, der tilgodeser de unges forskellige forudsætninger, uddannelsesbehov og -ønsker
  • antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse skal begrænses
  • nye undervisningsformer og -metoder afprøves for at øge valgmulighederne og højne uddannelsesniveauet
  • børn og unges interesse for, og viden om naturfag øges for at hæve kommunens uddannelsesniveau og understøtte virksmhedernes rekruttering og vækstmuligheder
  • afdække virksomhedernes uddannelsesbehov og tiltrække nye uddannelser gennem styrket samarbejde og dialog mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder  

 

Sidst opdateret 28/05-2013

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies