Kommuneplan
2013-2024

  

Om kommuneplanen

Denne kommuneplan er en sammenfattende og tværsektoriel plan – en strategisk plan, der foruden bestemmelser om arealplanlægning indeholder politikker og mål for den kommunale serviceforsyning. Lovgivningen stiller en række krav til kommuneplanens indhold og tilblivelse, ligesom der er krav om en miljøvurdering.

Formål med kommuneplanen

Kommuneplanen skal sammenfatte og konkretisere de overordnede politiske mål for udvikling i kommunen. De centrale emner er udformning af byområder, placering af boliger, erhverv, butikker, offentlige institutioner, trafik og grønne områder. Samtidig skal der tages stilling til en lang række forhold uden for byerne, bl.a. om natur, landskab, benyttelse og beskyttelse.

 

I kommuneplanen fastlægger Kommunalbestyrelsen sin politik for udviklingen af kommunens samlede arealer i byer og på land. Kommuneplanen er bindeled mellem overordnede planer og lokalplanernes bestemmelser om anvendelse og bebyggelse af delområder.

 

Del af et stort plansystem

Kommuneplanen indgår som et element i et samlet plansystem, hvor statslige og regionale planer stiller krav til kommuneplanlægningen. Læs mere i afsnit om forhold til andre planer.

 

Kommuneplanens opbygning

Planloven stiller nogle specifikke krav til hvilke elementer, en kommuneplan skal indeholde. Kommunen har imidlertid selv mulighed for at disponere, hvordan disse elementer skal sættes sammen i kommuneplanen. Læs mere om opbygningen af Kalundborg kommuneplan i afsnit om planlovens krav.


En strategisk plan

Kommunalbestyrelsen i Kalundborg Kommune har besluttet, at kommuneplanen skal være en strategisk plan. Det skal være en sammenfattende og tværsektoriel plan, der ikke kun indeholder bestemmelser om arealplanlægning, men også politikker og mål for hele den kommunale serviceforsyning. Formålet er at få en bedre sammenhæng mellem de overordnede politiske målsætninger og ønsker til udviklingen, så disse afspejles i den konkrete udmøntning i alle led af den kommunale service og i prioriteringen af de enkelte arealudlæg.

 

Politikker

Kommuneplanen er det centrale dokument, der repræsenterer Kommunalbestyrelsens mål og overordnede strategi for kommunens udvikling. Kommuneplanen indeholder fire overordnede hovedpolitikker og tre tværgående emner.

 

Hovedpolitikker:

Tværgående emner:

Til hver hovedpolitik knytter sig en række politikker og strategier, hvoraf nogle er sektorpolitikker, mens andre er tværgående. Du kan finde de enkelte politikker på kommunens hjemmeside. 

 

Miljøvurdering af kommuneplanen

Der er krav om, at kommuneplanen skal miljøvurderes. Læs mere i afsnit om miljøvurdering.

Sidst opdateret 10/02-2017

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies