Kommuneplan
2013-2024

  

Høring af Kalundborg Kommuneplan 2013-2024

Forslag til Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 samt tilhørende miljøvurdering var offentligt fremlagt i 11 uger. Høringssvarene er samlet i en hvidbog, der også indeholder den sammen-fattende redegørelse iht. lov om miljøvurdering. Kommuneplanen samt hvidbog blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 18. december 2013.

Forslag til Kommuneplan 2013-2024 med tilhørende miljøvurdering var offentligt fremlagt i 11 uger fra den 19. juni 2013 til den 4. september 2013.

 

Der indkom 36 høringssvar i høringsperioden, der er behandlet i en hvidbog (vedlagt kommuneplanens som bilag). Hvidbogen indeholder også den sammenfattende redegørelse iht. lov om miljøvurdering. Som bilag til hvidbogen er samlet alle de indkomne høringssvar.

 

Kommuneplanen samt hvidbogen med enkelte mindre ændringer blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 18. december 2013.

 

Hvidbogen indeholder en række ændringsforslag til kommuneplanen som efterfølgende er blevet indarbejdet.

 

Udover egentlige høringssvar er der i høringsperioden foregået en dialog med Naturstyrelsen, som bl.a. har formidlet øvrige myndigheders reaktioner på kommuneplanen. Dialogen med Naturstyrelsen har affødt en række ønsker til ændringer og tilføjelser, som der redegøres for i hvidbogens kapitel 4, ”Bemærkninger fra statslige myndigheder”. Dialogen har resulteret i, at Naturstyrelsen ikke har haft indsigelser til planen.

 

 

Sidst opdateret 17/03-2014

Status i den politiske proces

Kalundborg Kommuneplan 2013-2024 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den

18. december 2013.

Informationer på kort

> Kommunens digitale kortside

Kalundborg Kommune - Klosterparkvej 7 - 4400 Kalundborg teknik.miljo@kalundborg.dk

Denne hjemmeside anvender cookies til at analysere og forbedre brugen og brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil, som bliver lagret på din computer.

Hvis du ikke ønsker, at der bliver lagt cookies på din computer, eller hvis du ønsker at slette cookies, der allerede ligger der, er fremgangsmåden lidt forskellig fra browser til browser. Du kan finde en vejledning til, hvordan du skal gøre på hjemmesiden: http://minecookies.org/

Læs også Kalundborg kommunes cookiepolitik

Acceptér ikke cookies Acceptér kun funktionelle cookies Acceptér alle cookies